Bart Kerremans

Mitt Romney zal getroost moeten worden

Bart Kerremans Bart Kerremans is hoogleraar internationale relaties en expert Amerikaanse politiek aan het Instituut voor Internationaal en Europees Beleid (IIEB) van de Katholieke Universiteit Leuven.

De hardnekkigheid van Barack Obama’s kleine voorsprong in talloze peilingen in Ohio geven aan dat hij de verkiezingen zal winnen. Hardnekkigheid zal daarom ook vereist zijn voor degenen die Mitt Romney zullen moeten troosten.

Sinds het eerste presidentiële debat ligt Mitt Romney voor op Barack Obama in de nationale peilingen in de VS. Dat zorgt voor nogal wat deining bij Obama’s aanhangers en voor enige onrust in Europa. Sommige van die peilingen wijzen op een kleine voorsprong, andere (zoals deze van Gallup) op een grotere. Tegelijkertijd geven peilingen die staat per staat worden afgenomen aan men in verschillende Amerikaanse staten over een nek-aan-nek race kan spreken. Die laatste peilingen zijn natuurlijk veel belangrijker.

Een Amerikaans president wordt immers verkozen op basis van het aantal zetels dat hij/zij in het Kiescollege weet te behalen. Het magische cijfer is hier 270. Om president te kunnen worden moet een kandidaat minimum 270 van de 538 zetels in het Kiescollege veroveren. Die zetels worden staat per staat bij elkaar gesprokkeld door middel van overwinningen die men er bij de verkiezingen zal halen. Op deze wijze kunnen de dunbevolkte staten meer op het resultaat wegen dan het geval zou zijn geweest wanneer de uitkomst zou zijn bepaald op basis van een overwinning bij de Amerikaanse kiezers als geheel.

Als we iets over de verkiezingsuitslag willen voorspellen moeten we dus naar peilingen in de verschillende staten (plus het hoofdstedelijk district) kijken en door middel van een gewogen optelsom van het aantal verwachte overwinningen kijken wie een kans heeft om de 270 te halen. Het gewicht van elke staat in deze opstelsom wordt gevormd door het aantal zetels waarover die staat beschikt in het Kiescollege. De winnaar in een staat krijgt immers alle zetels van die staat (voor twee staten – Maine en Nebraska – ligt dit iets anders).

Als we op basis van deze redenering een prognose maken dan lijkt de kans groot dat Romney volgende week getroost zal moeten worden. Bij de Amerikaanse kiezers als geheel zal hij een behoorlijke score halen. Sommige peilingen suggereren zelfs dat hij het daar van Obama zou kunnen winnen. Maar in het Kiescollege zal hij zeer waarschijnlijk niet aan de magische 270 geraken. De kans dat Obama die bereikt is immers zeer groot. Het zal geen verpletterende overwinning worden, eerder een zeer nipte. Maar het magische aantal zetels zal hij wellicht in de wacht kunnen slepen.

Het moet al vreemd lopen indien dit niet zo zou zijn. Anders dan wat velen beweren is de race dus helemaal niet spannend. Ze wijst al weken (eigenlijk al maanden) in dezelfde richting. In de staten die beide kandidaten kost wat kost moeten winnen om aan de 270 te kunnen geraken, boekt Obama in de peilingen keer op keer een kleine maar hardnekkige overwinning. En naarmate we dichter bij 6 november komen laat dit ons toe om met steeds grotere zekerheid een Obama-overwinning te voorspellen. Het gaat immers om een tendens die via tientallen peilingen bij steeds verschillende steekproeven, maar wel in dezelfde staten, naar boven is gekomen.

Het gaat dan om de battleground states (ook wel swing states genoemd): die staten waar een kandidaat moet winnen maar waar de kans op een nederlaag voldoende groot is om er ook actief campagne te moeten voeren. Miljoenen dollars worden er ingezet om televisie- en radio-advertenties af te kopen, om een heel netwerk van lokale vrijwilligers op de been te brengen en om er natuurlijk een schare aan verkiezingstournees te houden. In het lijstje van die staten komen de “usual suspects” voor zoals Florida (29 zetels), Pennsylvania (20 zetels), Ohio (18 zetels), Michigan (16 zetels), Iowa (6 zetels) en New Hampshire (4 zetels).

Ook duiken er staten op die af en toe in dit rijtje thuishoren zoals Wisconsin (10 zetels), Colorado (9 zetels) en Nevada (6 staten) en staten die zelden de rol van battleground state spelen zoals Virginia (13 zetels) en – heel even dit seizoen – North Carolina (15 zetels) en Arizona (11 zetels). Ondertussen is dit lijstje op basis van peilingen – en vooral steeds weerkerende tendensen in die peilingen – geslonken tot Florida, Ohio, Virginia, Colorado en Nevada.

Tegelijkertijd zien we ook hier gevallen met een duidelijk maar recent patroon, weliswaar telkenmale met een nipte uitslag voor de winnaar. Omdat het om een relatief recent patroon gaat is voorzichtigheid geboden. Dit is het geval in Florida (ten gunste van Romney), in Nevada en in New Hampshire (beide ten gunste van Obama). Virginia en Colorado blijven volledig onduidelijk. Daar kan het nog alle kanten uit. Blijft over: Ohio. Daar zien we een duidelijk patroon ten gunste van Obama, weliswaar met een kleine (tussen anderhalf en vier procentpunt) maar groeiende voorsprong. Het is een tendens die zich reeds sinds juli dit jaar doorzet en die weinig averij heeft opgelopen als gevolg van Obama’s minder geslaagde optreden in het eerste presidentiële debat.

Voor Romney is dit slecht nieuws. Zonder Ohio kan hij dit jaar niet winnen. Daarvoor is Obama’s score in de meeste andere swing states immers te sterk. Hij en zijn partij lijken dat ook te beseffen, ook al beweren ze het tegendeel. Kijk maar naar de plotselinge opkoop eerder deze week van TV spots in staten zoals Michigan en Pennsylvania (die vrijwel zeker voor Romney verloren zijn maar die Obama moeten dwingen om er ook een deel van zijn resterende campagnemiddelen te besteden) en de plotselinge (valselijk maar ondertussen ontmaskerde) TV spots over jobs die bij Chrysler (jeeps) vanuit Ohio naar China zouden worden versast, dit vanuit de stelling dat Obama er schuld aan heeft omdat zijn maatregelen in de autobielsector toelieten dat Fiat in 2009 het failliete Chrysler grotendeels overnam.

De druk op Romney is inderdaad onnoemelijk groot. Zonder Ohio staat hij momenteel immers op 235 zetels zelfs indien we Florida aan hem toekennen en Colorado en Virginia als onbeslist beschouwen. Voor Obama gaat het om 281 zetels, dus 11 meer dan de magische 270. Die kan zich zelfs nog permitteren om Nevada en New Hampshire aan Romney te verliezen. Ohio moet hij wel winnen. Maar hij zal er ook winnen. Het zal er geen “landslide” worden. Het zal een kleine maar cruciale overwinning worden. De hardnekkigheid van Obama’s kleine voorsprong in talloze peilingen in Ohio geven dit aan.

Hardnekkigheid zal daarom ook vereist zijn voor degenen die Romney zullen moeten troosten, zeker indien hij het bij de kiezers in het algemeen maar niet in het Kiescollege wint, wat dit jaar best zou kunnen. Er staan Ann Romney zware weken te wachten.

Bart Kerremans

Partner Content