In het begin van de negentiende eeuw kende de wetenschap een enorme bloei. Vooral de verfijning van een aantal optische instrumenten droeg bij tot de voortuitgang. Lenzen werden alsmaar scherper en de microscoop opende de immense wereld van het minuscule. Er was dan ook een onstilbare honger naar microscoopplaatjes voor onderzoek; zowel bij wetenschappers als bij het brede publiek. Pientere zakenlui deden alles om aan die vraag te voldoen. Op A Cabinet of Curiosities bracht verzamelaar Howard Lynk massa's van deze plaatjes samen. Hij rangschikte ze volgens thema (insecten, mineralen, kristallen, planten,...) en voorzag ze van commentaar. De glazen plaatjes zijn gevat in kleurrijke, rijkelijk versierde kartonnen houders. Die getuigen van het superieure meesterschap van de ontwerpers. De collectie bevat exemplaren uit Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en de VS. Turen maar.

In het begin van de negentiende eeuw kende de wetenschap een enorme bloei. Vooral de verfijning van een aantal optische instrumenten droeg bij tot de voortuitgang. Lenzen werden alsmaar scherper en de microscoop opende de immense wereld van het minuscule. Er was dan ook een onstilbare honger naar microscoopplaatjes voor onderzoek; zowel bij wetenschappers als bij het brede publiek. Pientere zakenlui deden alles om aan die vraag te voldoen. Op A Cabinet of Curiosities bracht verzamelaar Howard Lynk massa's van deze plaatjes samen. Hij rangschikte ze volgens thema (insecten, mineralen, kristallen, planten,...) en voorzag ze van commentaar. De glazen plaatjes zijn gevat in kleurrijke, rijkelijk versierde kartonnen houders. Die getuigen van het superieure meesterschap van de ontwerpers. De collectie bevat exemplaren uit Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en de VS. Turen maar.