Ministerraad: geen studenten-quota voor zes medische specialismen

Om te voorkomen dat er een tekort optreedt in een aantal specialismen, heeft de ministerraad vrijdag beslist dat ze buiten het federale artsenquotum vallen. Het gaat om de specialismen psychiatrie, geriatrie, pathologische anatomie, medische oncologie, reumatologie en klinische biologie.

Een analyse van de Planningscommissie-Medisch aanbod geeft aan dat er een tekort dreigt binnen de specialismen psychiatrie, geriatrie, pathologische anatomie, medische oncologie, reumatologie en klinische biologie. Om de tekorten zo snel mogelijk weg te werken, werden deze specialismen uit te quota gehaald voor de studenten die in 2026 afzwaaien uit de basisopleiding en aan hun specialisatieopleiding beginnen. Op basis daarvan werd ook een correctie doorgevoerd aan de quota.

Dat resulteert in een federaal quotum voor 2026 van 1.273 studenten voor de niet-afgezonderde specialismen. Volgens de verdeelsleutel van het Rekenhof is een quotum van 759 studenten voorzien voor Vlaanderen en 514 voor de Franse Gemeenschap. Omdat er in Franstalig België een gecumuleerd overschot is, wordt het quotum verlaagd tot 505.

In Vlaanderen zullen in 2026 911 getuigschriften worden toegekend.

De quota worden door de gemeenschappen aangevuld met extra getuigschriften voor de zes specialismen waar tekorten dreigen.

Voor de tandartsen werd het quotum voor het jaar 2025, dus voor de studenten die in september van dit jaar hun studies aanvatten, vastgelegd op 138 voor de Vlaamse Gemeenschap en 94 voor de Franse Gemeenschap.

Partner Content