Minderhedenforum vreest voor voortbestaan: ‘Homans maakt kritische stemmen monddood’

Liesbeth Homans © Belga
Stavros Kelepouris
Stavros Kelepouris Journalist Knack.be

Een nieuw decreet van Vlaams minister Liesbeth Homans zou de autonomie van het Minderhedenforum bedreigen en onder meer het beleid voor woonwagenbewoners in Vlaanderen schrappen.

De bezorgdheid is bijzonder groot bij het Minderhedenforum. De organisatie vreest voor haar autonomie en is bang dat verscheidene van haar strategische opdrachten binnenkort geschrapt zullen worden. Dat blijkt uit een interne mail die onze redactie kon inkijken, en waarin directeur Landry Mawungu toelichting geeft bij de gevolgen van de op til staande decreetswijziging die bevoegd Vlaams minister Liesbeth Homans wil doorvoeren.

Dat nieuwe decreet voorziet volgens de interne mail in een drastische herschikking van de bevoegdheden van het Minderhedenforum en haar relatie met de Vlaamse overheid. Zo worden de meerjarenplannen in de toekomst vervangen door een samenwerkingsovereenkomst. Het voorstel van mevrouw Homans ‘bedreigt de autonome strategische en operationele planning’, luidt de conclusie. Directeur Mawungu zegt in de e-mail dat er geen inhoudelijk probleem blijkt te zijn, maar ‘dat de samenwerkingsovereenkomst eerder principieel van aard is’.

Stafmedewerkers van het Minderhedenforum, die anoniem wensen te blijven, zien daarin de ‘eerste stap naar het ontmantelen van het Minderhedenforum’: zo’n samenwerkingsovereenkomst kan op ieder moment stopgezet worden als de organisatie een beleid zou voeren dat niet in de gunst van de minister valt, zo klinkt het. ‘Minister Homans probeert de kritische stemmen monddood te maken.’

Vooral de inperking van de opdracht van het Minderhedenforum wordt op argwaan onthaald. Zo zouden woonwagenbewoners als doelgroep van het integratiebeleid geschrapt worden. Daarmee zou die groep nergens nog in Vlaanderen specifieke beleidsaandacht krijgen, zeggen medewerkers. In de interne communicatie wordt nog het volgende aangestipt: ‘Het is ook opvallend dat net op dit moment de werking van het Vlaamse en het Antwerpse Agentschap voor Integratie en Inburgering omtrent deze doelgroep wordt afgebouwd.’

Bovendien verdwijnen empowerment, emancipatie en beeldvorming als specifieke opdrachten van het forum. ‘Ook hierdoor wordt onze autonomie om bepaalde zaken hieromtrent op te nemen beperkt,’ zegt Mawungu in de mail.

Tegelijk zou het Minderhedenforum meer moeten inzetten op integratiewerking – maar die expertise heeft het forum niet in huis, aldus de medewerkers. Ook zij wijzen op de opvallende timing, nu de werking van het Agentschap Integratie en Inburgering teruggeschroefd wordt. En omdat het Minderhedenforum de nodige expertise niet heeft en daardoor mogelijk haar doelstellingen niet kan halen, zal vervolgens de deur wagenwijd openstaan om de samenwerkingsovereenkomst snel te schrappen, zo wordt gevreesd.

Een voorontwerp van het nieuwe decreet werd vorige week al op de agenda van de Vlaamse Regering gezet, maar werd volgens de interne mail een week uitgesteld na lobbywerk van het Minderhedenforum bij CD&V en Open VLD. Er was ook afgesproken om het voorontwerp vooraf te bezorgen aan het Minderhedenforum, maar dat gebeurde volgens Mawungu uiteindelijk niet.

Het algemene gevoel bij de medewerkers is in ieder geval ‘dat de vogel al gaan vliegen is’, en dat de besluitvorming de komende weken zonder wijziging gefinaliseerd zal worden.

Partner Content