Minderhedenforum: ‘Luister naar de stille massa’

Wouter Van Bellingen © Saskia Vanderstichelen

Het Minderhedenforum heeft tot de laatste dag van januari gewacht voor zijn nieuwjaarsreceptie. Aftredend directeur Wouter Van Bellingen sprak de hoop uit dat er dit jaar geluisterd wordt naar de “stille massa die oplossingen vraagt voor echte problemen”.

Wouter Van Bellingen is bezig aan zijn laatste weken als directeur van het Minderhedenforum. Van zodra er een opvolger is gevonden, zal hij zich uitsluitend bezighouden met het directeurschap van het Integratiepact, een nieuw partnerschap met het Minderhedenforum en zijn lidorganisaties, de Vlaamse overheid, VVSG, werkgevers, vakbonden, onderwijskoepels, media en in latere fase vertegenwoordigers uit de sectoren wonen, cultuur en welzijn. Omdat de vacature nog zeker een week openstaat, nam Van Bellingen tijdens de nieuwjaarsreceptie de honneurs nog waar als directeur.

Maar dat hij sinds begin dit jaar twee petjes draagt, was al merkbaar in zijn nieuwjaarsboodschap. Het is tijd dat politici, middenveldorganisaties en bedrijven gaan samenwerken om de “echte problemen” aan te pakken, vindt Van Bellingen. “We hebben nood aan ‘coalition of the willing’ waar ook bedrijven bij betrokken zijn, die luistert naar de stille massa.”

‘Megafoon van de polarisatie’

Hij betrekt uitdrukkelijk de bedrijfswereld en verwijst daarbij naar de maatregelen die onder andere Starbucks en Google hebben genomen na het inreisverbod van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat verbond, waar het Integratiepact een voorbeeld van is, moet een oplossing vinden voor het onderwijs, de pensioenen en de tewerkstelling, “dat is belangrijk voor de volgende generaties”, zegt Van Bellingen. Maar oplossingen kunnen pas gevonden worden als de “echte problemen” worden aangepakt. Van Bellingen wil daarmee af van de polarisatie waarin het maatschappelijk debat nog te vaak verzandt, refererend naar het Pietendebat. Maar, zegt de directeur van het Minderhedenforum, ook de media spelen hun rol. “Journalistiek is nog te vaak de megafoon van de polarisatie.”

Partner Content