Minder incidenten met voetbalsupporters, maar toch meer sancties

Hooligans © BELGA

Het aantal incidenten bij Belgische voetbalwedstrijden is in 2016 licht gedaald, maar het aantal opgelegde sancties is wel gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Voetbalcel van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

De cijfers kunnen verklaard worden door een aantal groepsincidenten en een strenge verbalisering van het gebruik van pyrotechnische voorwerpen (zoals vuurwerk of bommetjes).

Als er zich supportersincidenten voordoen die in strijd zijn met de voetbalwet, stelt de politie daarover een proces-verbaal op. De Voetbalcel handelt die pv’s dan af en legt een sanctie op.

Lichte daling

In 2016 ontving de Voetbalcel 1.244 processen-verbaal, een lichte daling in vergelijking met 2015 (1.478, zie grafiek). Het aantal ontvangen pv’s zat in stijgende lijn sinds 2012. Het gaat over pv’s voor het gedrag van supporters tijdens internationale wedstrijden in België en wedstrijden en clubs in de profliga’s 1A en 1B en de amateurliga’s 1, 2 en 3.

Hoewel het aantal pv’s daalde, is er een vermeerdering van de opgelegde sancties, van 1333 naar 1394 (zie grafiek). Het voorbije jaar zijn 11.379 maanden stadionverbod uitgesproken, tegen 9.634 maanden in 2015. Daarnaast is in 2016 voor 574.725 euro aan boetes opgelegd, tegen 495.425 euro in 2015.

Vooral de groepsincidenten bij de matchen Antwerp – Eupen (30 april) en Standard Luik – Club Brugge (bekerfinale van 20 maart) leidden tot een stijging van de sancties. De incidenten tijdens deze matchen leverden 182 pv’s, 2.383 maanden stadionverbod en 109.250 euro op. “Hiermee verklaren we ook ineens de stijging ten opzichte van vorig jaar.”

Nultolerantie

De Voetbalcel wijst er nog op dat bij de toepassing van de voetbalwet altijd de nultolerantie wordt gehanteerd, “waarmee we het gevoel van straffeloosheid willen verminderen”. “We pleiten er daarom voor dat de politiediensten de inbreuken op de voetbalwet strikt blijven verbaliseren”, klinkt het.

Momenteel lopen er 803 stadionverboden, ongeveer hetzelfde cijfer als op hetzelfde moment vorig jaar (822), aldus de Voetbalcel.

Het overgrote deel (95 procent) is opgelegd door de Voetbalcel, de resterende 5 procent door de gerechtelijke overheden of door de voetbalwereld zelf. In 2016 zijn 1.218 stadionverboden opgelegd. Het verschil met de momenteel nog lopende stadionverboden komt omdat elke dag nieuwe stadionverboden beginnen en eindigen en sommige supporters met een stadionverbod een nieuw opgelegd krijgen.

Supporters die het niet eens zijn met hun sanctie, kunnen een hoger beroep instellen. Dat aantal schommelde de afgelopen jaren steeds tussen 7 en 8 procent, klinkt het.

Veiligheid

De Voetbalcel controleerde in 2016 ook of de wettelijk vastgelegde veiligheidseisen bij de clubs in eerste (1A) en tweede klasse (1B) worden nageleefd. Het ging vorig jaar om 64 controles, waarvan 30 adviesbezoeken zonder proces-verbaal. Bij de andere 34 controles is in 90 procent van de gevallen een pv opgesteld, met 168.250 euro aan boetes. Het ging om zaken zoals obstakels op de evacuatiewegen, gesloten evacuatiepoorten en het ontbreken van stewards aan evacuatiepoorten.

Partner Content