Minder dienstencheques en betere controle op fraude

(Belga) De federale regering verlaagt het maximale aantal dienstencheques dat een gebruiker kan aanschaffen. Vanaf 2013 mag elke gebruiker 400 cheques per jaar of acht cheques per week aankopen. De maatregel kadert in de begrotingscontrole en moet de kost voor de overheid beperken. De sector van de dienstenchequebedrijven zal ook strenger gecontroleerd worden om fraude beter op te sporen.

Het systeem van de dienstencheques is populair en verschaft werk aan bijna 170.000 vaak laag geschoolde werknemers. Keerzijde is wel de hoge kostprijs voor de overheid. Vanaf 2013 zal het aantal cheques dat een gebruiker zich per jaar kan aanschaffen beperkt worden tot 400 (of 800 per gezin). Nu ligt dat plafond nog op 500 (of 1.000 per gezin). Bovenop dit plafond zal een individueel persoon nog 100 cheques bij kunnen kopen die wel per stuk één euro duurder zijn. Deze maatregel is niet van toepassing op een aantal uitzonderingscategorieën, zoals mensen met een handicap. Naast deze beperking voert minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) een aantal maatregelen in om fraude in de sector van de dienstenchequebedrijven beter te kunnen opsporen. Er komen administratieve sancties. Ook gebruikers die meewerken aan fraude, zullen via die sancties gestraft kunnen worden. De controlemaatregelen moeten negen miljoen euro opbrengen. (KVH)

Partner Content