Milquet legt nog deze maand hervorming Raad van State voor

(Belga) Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) wil de federale regering deze maand haar plannen voorleggen voor een hervorming van de Raad van State. Dat meldt CD&V-senator Peter Van Rompuy en wordt door het kabinet-Milquet bevestigd. Bedoeling is het administratief rechtscollege zo bij te sturen dat het preciezer kan werken en niet steeds meteen moet overgaan tot een volledige nietigverklaring.

De huidige toolbox van de Raad van State is erg beperkt. Voornaamste wapen tegen fouten in beslissingen en procedures is de nietigverklaring, wat in het verleden bijvoorbeeld al vaker grote infrastructuurwerken doorkruiste. Bedoeling is nu het instrumentarium te verfijnen. Zo zou de Raad van State de mogelijkheid krijgen vormfouten te laten rechtzetten, zodat de beslissing niet in zijn geheel moet worden vernietigd. Is een vormfout onherstelbaar, dan zou de Raad van State ook de kans krijgen zelf instructies door te geven aan de betrokken overheid om gelijkaardige fouten in de toekomst te vermijden. Is een vernietiging toch nog de enige mogelijkheid, dan zou de Raad van State na de hervorming tot slot ook kunnen bepalen welke onderdelen van een bestuurlijke beslissing gehandhaafd kunnen blijven, waardoor alweer niet de hele beslissing in de prullenmand moet. CD&V’er Van Rompuy, die een gelijkaardig wetsvoorstel indiende, toont zich opgetogen met de plannen. De hervorming zal volgens hem zorgen voor snellere administratieve procedures, waardoor ook infrastructuurwerken minder vertraging zouden oplopen bij een eventueel beroep. Bovendien zal het ook de kosten voor eindeloos aanslepende procedureslagen verminderen en zorgt het voor meer rechtszekerheid, besluit hij. (BENOIT DOPPAGNE)

Partner Content