Milieugroepen willen afbouw van zandwinning in Noordzee

Alarm om methaangas uit oude boorgaten in Noordzee © belga

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace Belgium, Natuurpunt en WWF België, verzameld in de 4Sea-coalitie, roepen op tot de afbouw en de uiteindelijke stopzetting van zandwinning op natuurgebieden in zee.

Dat meldt Natuurpunt in een persbericht.

De Noordzee is met een oppervlakte van bijna 3500 vierkante kilometer het grootste natuurgebied in België. Er leven meer dan 2100 soorten planten en dieren. In theorie valt een groot deel van het Belgisch deel van de Noordzee onder de Natura 2000-gebieden, een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. ‘Maar dat is slechts een papieren bescherming’, aldus Natuurpunt en WWF in het persbericht. ‘Sinds de invoering van de Natura 2000-gebieden zijn weinig of geen effectieve beschermingsmaatregelen ingevoerd.’

Een van de grootste bedreigingen voor de Noordzeenatuur is zandwinning. Volgens een onderzoek dat nieuwswebsite Apache donderdag heeft gepubliceerd, zuigt België elk jaar vier miljoen kubieke meter zand op uit de Noordzee en zal tegen 2060 wereldwijd twee keer zoveel zand worden gebruikt als vandaag. Dat bedreigt de ondiepe zandbanken en de omliggende gebieden.

Duingordel

Daarom pleit de 4Sea-coalitie onder meer om alternatieve manieren te zoeken voor het opspuiten van de kustlijn, zoals een duingordel. Op die manier zou het zand worden vastgehouden voor onze kust, ‘in plaats van jaar na jaar opgespoten en opnieuw weggespoeld te worden richting Nederland.’

De milieuorganisaties wijzen erop dat zand een niet-hernieuwbare grondstof is en dat er dus gewerkt moet worden aan recyclage en de verlenging van de levensduur van bouwmaterialen uit zand. De druk op het marien milieu is groot en blijft groeien, klinkt het. Er zijn momenteel vijf activiteiten (recreatie, scheepvaart, visserij, baggeren en militaire activiteiten) met exclusieve rechten in het Belgisch deel van de Noordzee. Dit jaar moet de zeewet, de zogeheten Wet Marien Milieu, worden aangepast. ‘Eigenlijk zouden alle activiteiten in natuurgebied een passende beoordeling moeten ondergaan, zoals dit bijvoorbeeld voor het plaatsen van windmolens al het geval is’, besluit de 4Sea-coalitie.

Partner Content