Wereldvoedseldag: ‘Er is voldoende voedsel beschikbaar, niemand zou honger moeten lijden’

Boeren in Mexico © Reuters
Annelies Van Erp
Annelies Van Erp Medewerker van ngo Memisa

Wereldwijd hebben 805 miljoen mensen honger. Hoewel dit cijfer het laatste decennium geslonken is met 11 procent, is dit nog steeds een onaanvaardbaar deel van de wereldbevolking. ‘Want in theorie is er voldoende voedsel voorhanden om alle magen te vullen.’

Op dit moment telt de wereld zo’n 7 miljard inwoners en als we de voorspellingen mogen geloven zal dit aantal in minder dan een eeuw toenemen met ongeveer 50 procent. Op Wereldvoedseldag dringt zich een belangrijke vraag op. Zal de aarde in staat zijn om al de hongerige magen te blijven vullen?

Hoewel er verschillinde hindernissen overwonnen zullen moeten worden, toont Evan Fraser, onderzoekers aan de Universiteit van Guelph en Colombia, zich optimistisch. Op CNN staaft hij zijn redenering aan de hand van vijf belangrijke cijfers.

805 miljoen

Op dit moment hebben zo’n 805 miljoen mensen wereldwijd honger, blijkt uit cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Hoewel dit cijfer het laatste decennium is geslonken met 11 procent, is het nog steeds een onaanvaardbaar deel van de wereldbevolking. In 1990-92 leed 18,7 procent van de wereldbevolking honger. Tegen 2015 zou dit percentage gehalveerd moeten zijn tot 9 procent.

11.11.11 benadrukt dat er sterke regionale verschillen zijn, zodat op sommige plaatsen mensen toch meer honger hebben dan voordien. ‘Het recept voor een succesvol beleid tegen honger is de ondersteuning van kleine boeren gekoppeld aan sociale bescherming’, klinkt het.

10.95 miljard

De Verenigde Naties schat dat rond 2100 de wereldbevolking zo’n 1095 miljard personen zal omvatten. Dit cijfer ligt een pak hoger dan eerdere schattingen. Een belangrijke verklaring hiervoor is de significante stijging van de bevolking in sub-Saharisch Afrika.

33 procent

Ongeveer 33 procent van al het voedsel op aarde wordt verspild nog vooraleer het in de consumptiecyclus terechtkomt. In het zuiden is deze verspilling over het algemeen te wijten aan slechte opslagfaciliteiten. In het noorden zijn consumenten en retailers verantwoordelijk. Volgens de VN kost deze globale voedselverspilling jaarlijks 2.6 biljoen dollar.

2.512 miljard

De FAO schat dat alle boeren wereldwijd dit jaar 2.512 miljard ton voedsel zullen oogsten. Indien deze voorspelling correct is, zal het gaan om het meest succesvolste jaar ooit wat voedselproductie betreft.

2868

Het gemiddelde aantal voedingscalorieën beschikbaar per persoon per dag bedroeg in 2011 (laatst gemeten) 2868. Ieder jaar groeit dit cijfer lichtjes. In 1990 stond de balans op 2.619 beschikbare voedingscalorieën per dag. Deze groei is opmerkelijk wanneer in acht wordt genomen dat ook de bevolking sterk toeneemt. Er is dus wel degelijk genoeg voedsel voorhanden op de planeet voor alle inwoners.

Fraser is naast optimistisch ook realistisch. Vooral de eerste twee cijfers tonen aan dat er nog een lange weg moet worden afgelegd. Bovendien kunnen ook onverwachte factoren roet in het eten strooien. Natuurrampen en onzekere klimaatveranderingen maken exacte planningen onmogelijk.

‘De aarde stevent niet af op catastrofe veroorzaakt door het Malthus-effect, waarbij de landbouwproductie wordt getroffen door de bevolkingsgroei’, aldus Fraser. ‘Honger is eerder een probleem van politiek en dagelijks gedrag van de burger. Honger wordt zo dus een oplosbaar probleem. Akkoord, droogtes en hongersnoden zullen de toekomst beïnvloeden, maar daarbij moet deze stelling steeds in het achterhoofd worden gehouden: er is voldoende voedsel voorhanden, niemand hoeft honger te lijden. Het komt aan op een degelijke herverdeling en een juiste politiek.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content