Sara Matthieu (Groen): ‘Ambitie Vlaanderen inzake klimaat is compleet ondermaats’

Europarlementsleden Assita Kanko (N-VA) en Sara Matthieu (Groen) © De Zondag

Als het over klimaatbeleid gaat, moeten we in het Europees Parlement zijn. Daar worden de normen bepaald die de lidstaten moeten uitvoeren. De Zondag sprak met Assita Kanko, Europees Parlementslid voor N-VA, en Sara Matthieu voor Groen. Dat is N-VA versus Groen, en dus hard versus onzacht. Maar het zijn ook twee enthousiaste veertigers met een frisse blik op politiek.

De Green Deal is het plan van de Europese Commissie om Europa klimaatneutraal te maken tegen 2050. Is dat realistisch?

Matthieu: ‘Absoluut. Het plan is er gekomen na grote druk van de groenen, de klimaatjongeren en ook de wetenschappers die de urgentie blootleggen in rapport na rapport. Eindelijk hebben we een Commissie die hier werk van wil maken.’

Hoe zou Kanko het dan wel aanpakken, wil de krant weten.

Green Deal

Het Europees Parlement keurde in april een pakket goed  om ervoor te zorgen dat de EU tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent kan verminderen. Deze maatregelen zijn de pijlers van de Green Deal met als doel de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken. 

Het Europese systeem voor emissiehandel (ETS) voor de zware industrie wordt uitgebreid naar meer sectoren en het pakket gratis emissierechten wordt geleidelijk afgebouwd. Bedrijven moeten hun uitstoot van koolstof met 62 procent verminderen ten opzichte van de uitstoot in 2005 in plaats van de huidige doelstelling van 43 procent. 

Om Europese bedrijven te beschermen tegen de concurrentie van producten uit landen die geen strenge milieuregels kennen, wordt er een koolstofgrenstaks geïmplementeerd, die oneerlijke concurrentie moet tegengaan. 

De Europese Unie wil de inkomsten uit het ETS investeren in klimaatinvesteringen. In 2027 wordt een ETS2 geïntroduceerd dat de emissiehandel uitbreidt naar transport en gebouwen. 

Er komt een Sociaal Fonds van 86 miljard euro om de zwaksten in de samenleving te beschermen tegen prijsverhogingen en om energiechecks of energiezuinige investeringen te financieren. De invoering van ETS2 is één jaar vertraagd tot 2027.

Kanko: ‘Frans Timmermans (de Europese Klimaatcommissaris en Nederlandse sociaaldemocraat, nvdr.) zou beter wat minder dedain tonen en open staan voor andere meningen. Waarom staat hij zo dogmatisch tegenover kernenergie? Dat zorgt voor minder CO2-uitstoot, hoor. En verder moeten we mensen vooral op een positieve manier aanmoedigen. We moeten bijvoorbeeld investeren in openbaar vervoer en ook innovatie stimuleren.’ 

Matthieu: ‘Maar daar zijn de lidstaten voor bevoegd, Assita. (benadrukt) Dáár zit de crux van het probleem: het is niet Europa dat onrealistische ambities naar voren schuift, het zijn enkele lidstaten – waaronder Vlaanderen – die met de voeten slepen. Als je zelf niet investeert in openbaar vervoer en renovatie, dan wordt het inderdaad heel moeilijk. De ambitie van Vlaanderen is compleet ondermaats.’

Waarom staat Timmermans zo dogmatisch tegenover kernenergie? Dat zorgt voor minder CO2-uitstoot, hoor.

Assita Kanko, N-VA

De weekendkrant wil weten of Mattieu opstaat voor kernenergie om onze verslaving van fossiele brandstoffen af te bouwen.

Matthieu: ‘Neen. We moeten volle bak investeren in hernieuwbare energie. Dat is het meest haalbare én het meest goedkope alternatief. Het zal er bovendien voor zorgen dat we onafhankelijk worden van buitenlandse schurkenstaten.’ 

Kanko: ‘Dat is de grote groene vergissing. Kijk waar Duitsland staat na de sluiting van haar kerncentrales. (benadrukt) Het moet intussen kernenergie importeren. Ook op vlak van kostprijs is kernenergie goedkoper.’ 

Matthieu: ‘(lacht) Komaan, leg de prijzen eens naast elkaar, zeg.’ 

Kanko: ‘(geprikkeld) Mag ik eens uitspreken? Hoeveel keer hebt u me nu al onderbroken? Ik doe dat niet bij u.’

Lees dit en de meningsverschillen over de rol en het verlies aan invloed van België en Vlaanderen binnen de EU in: De Zondag

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content