Premier Michel wil brede dialoog om concrete klimaatmaatregelen uit te werken

© BelgaImage

Er komt een brede dialoog met onder meer de diverse regeringen in België, de sociale partners, de klimaatorganisaties en het Planbureau om concrete klimaatregelen uit te werken. Dat is de uitkomst van een ontmoeting die premier Charles Michel dinsdagnamiddag had met een delegatie van de Klimaatcoalitie.

Net als in zijn toespraak eerder op de dag voor de hoogste gezagsdragers van het land zei Michel na afloop van de ontmoeting dat ambitie op zich niet volstaat. Hij wil de voorstellen van de Klimaatcoalitie laten becijferen door een onafhankelijk orgaan zoals het Planbureau. Hij pleitte voor realisme en wil niet dat maatregelen leiden tot een ‘verarming’ van de mensen, zeker niet de ‘meest fragielen’.

De maatregelen mogen dus niet ten koste gaan van de koopkracht van de burgers. ‘Gratis bestaat niet, er is altijd iemand die de factuur moet betalen, ofwel de bedrijven en op het einde van de rit de burgers, de mensen die werken. Een klimaatbeleid is positief voor het klimaat, maar positief ook voor de koopkracht van de families’, aldus Michel.

Charlotte Scheerens, woordvoerster van Climate Express, zei dat de klimaatbetogingen van de voorbije twee maanden zeker hun effect hebben gehad. ‘De ontmoeting was meer dan gewoon onze eisen op tafel leggen, de premier heeft echt geluisterd en is met ons in dialoog gegaan.’

Ze benadrukte evenwel ook dat de klimaatorganisaties zullen blijven mobiliseren tot er een ambitieus klimaatplan en een op alle niveaus bindende klimaatwet is.

De Klimaatcoalitie verenigt meer dan 70 organisaties uit het Belgische middenveld, zoals milieubewegingen, noord-zuidorganisaties, vakbonden, jeugdraden en burgerbewegingen. De delegatie die dinsdag een ontmoeting had met Michel, bestond uit zes mensen. Zij deden hun vier eisen uit de doeken: een ambitieus klimaatplan met tegen 2030 een vermindering met 55 procent van de CO2-uitstoot, een budget gekoppeld aan dat plan, een op alle niveaus bindende klimaatwet en een rechtvaardige transitie.

Concrete toezeggingen kwamen er dus niet, maar de Klimaatcoalitie sprak achteraf wel over een ‘constructief’ en ‘grondig’ gesprek.

Premier Michel wil dat de organisaties hun voorstellen meer gedetailleerd uitwerken, en dan vooral ook het luik financiering.

Intussen zullen de klimaatacties blijven duren, zo beloven de klimaatbetogers. Op 12 mei, twee weken voor de verkiezingen, is er in Brussel ook een nationale manifestatie van de burgerbeweging Hart boven Hard, maar die gaat breder dan enkel het thema klimaat.

Partner Content