Ook Open VLD nu kritisch voor stikstofdecreet 

Vlaamse regering tijdens debat over stikstof in het Vlaams parlement op 6 maart 2023. © Getty Images

Na CD&V heeft nu ook Open VLD kritiek op het stikstofdecreet, dat het samen met N-VA indiende. Dat zeggen parlementsleden Gwendolyn Rutten en Steven Coenegrachts in een interview met De Tijd.

Op 27 juli hebben N-VA en Open VLD een voorstel van stikstofdecreet ingediend in het Vlaams Parlement, zonder coalitiepartner CD&V. Die demarche kwam er na de vernietiging van de omgevingsvergunning voor de ethaankraker van chemiebedrijf Ineos in de Antwerpse haven. Meteen werd ook het advies van de Raad van State over de tekst gevraagd, die 60 dagen de tijd heeft om zich over de tekst uit te spreken.

Maar na CD&V vraagt nu ook Open VLD dat de verschillen met het stikstofakkoord uit maart worden rechtgezet. Het decreet voorziet, anders dan het akkoord, niet in de mogelijkheid dat bedrijven boven een minimale uitstootdrempel hun vergunning tussen nu en 2030 kunnen verlengen.

Daarnaast dwingt het decreet een 40-tal piekbelasters volledig te stoppen. Het politieke akkoord schreef voor dat ze hun veeteelttak moesten afstoten, maar dat er wel nog ruimte was voor andere landbouwactiviteiten, zoals akkerbouw. ‘Dit is een fout in de tekst. Het parlement moet dat rechtzetten’, zegt Gwendolyn Rutten.

‘Het akkoord is duidelijk: hervergunningen kunnen wel als de uitstootreductiemaatregelen zijn ingevoerd. Het voorstel van decreet wordt aangepast, want het is niet de beste juridische vertaling van het akkoord’, zegt Steven Coenegrachts.

Partner Content