Onderzoek: ‘Nieuwe EU-klimaatdoelen zijn haalbaar, maar vergen grote inspanning’

'Het klimaatdebat is zo verzeild geraakt in een culturele strijd over de gewoonten van de Vlaming. Daarbij vervalt links in moraliseren en past rechts de technieken toe van de klimaatontkenners in de VS.'

De mogelijke aanscherping van de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 zal volgens een studie in opdracht van de European Climate Foundation een drastische ommekeer op het vlak van energie en mobiliteit vergen.

Zo moeten op tien jaar tijd 60 tot 88 procent van de nieuwe wagens zonder schadelijke uitstoot rondrijden, om de Europese uitstoot met broeikasgassen met 55 procent te drukken. Voor een daling met 65 procent is sprake van 93 procent groene wagens. En ook op andere domeinen zouden inspanningen nodig zijn.

Tot nu toe mikte de Europese Unie voor 2030 op een daling van de broeikasgassen met 40 procent in vergelijking met 1990. Nog dit jaar zou die doelstelling worden aangescherpt. De Commissie stelt een daling met 50 tot 55 procent voorop, terwijl in het Europees parlement een daling tot 65 procent op tafel ligt, om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.

De studie die maandag bekendraakte, test systematisch de haalbaarheid van de doelstelling van 55 en 65 procent. De conclusie is dat beide haalbaar zijn. Bij het doel van 55 procent, zijn er twee varianten: één die mikt op een snelle inzet van nieuwe technologie en één die mikt op een aanzienlijke gedragswijziging van de mensen. Bij een doelstelling van 65 procent moeten beide worden gecombineerd.

In beide gevallen kondigen zich evenwel grote veranderingen aan. Zo moet het winnen van stroom uit steenkool van 470 terawattuur bij een doelstelling van 55 procent dalen naar maximaal 50 terawattuur. In de piste van 65 procent is dat nog amper 25 terawattuur. Elk jaar moet 2,3 tot 3,5 procent van de woningen worden gerenoveerd zodat aansluitend om en bij de 80 procent miner energie nodig is. De vleesconsumtie moet tussen 11 en 30 procent dalen.

De Europese Commissie werkt aan een eigen analyse, die in september rond moet zijn. Daarna komt er een voorstel voor een nieuwe klimaatdoelstellingen, waarover de lidstaten en het parlement het eens moeten raken.

Partner Content