Nieuwe studie: ‘Herstel biodiversiteit Europese rivieren stagneert sinds 2010’

De Schelde, nabij Terneuzen, vanuit de lucht. © Getty Images

Het herstel van de biodiversiteit in de Europese rivieren is de voorbije jaren gestagneerd. De niveaus zijn ver verwijderd van wat ze ooit geweest zijn, blijkt uit een studie in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

‘Onze data tonen dat rivieren kunnen herstellen als we als maatschappij de juiste maatregelen nemen’, zegt medeauteur Sonja Jähnig van het Leibniz Instituut voor Zoetwaterecologie en Binnenvisserij in Berlijn. ‘Toch hebben we qua biodiversiteit weinig vooruitgang geboekt sinds 2010, dus extra inspanningen zijn vandaag nodig.’

De onderzoekers analyseerden 1.816 tijdreeksen die verzameld werden tussen 1968 en 2020 voor rivieren in 22 Europese landen. Er werden 2.648 soorten waargenomen.

De voorbije vijftig jaar nam de biodiversiteit significant toe. ‘Maar de verbeteringen gebeurden vooral voor 2010 en bleven helaas op een min of meer constant niveau sindsdien’, zei auteur Peter Haase van het Senckenberg Instituut en het Natuurhistorisch Museum van Frankfurt.

De verbeterde biodiversiteit in de jaren 1990 en 2000 was waarschijnlijk te danken aan de ‘effectiviteit van verbeteringen van de waterkwaliteit en natuurherstelprojecten’, zei Haase. De stagnering wijst er volgens Haase op dat ‘vroegere maatregelen uitgeput zijn’.

(Lees verder onder de preview)

Pesticiden

Binnenwateren staan onder druk van landbouw en steden, met vervuilende stoffen, afvalwater en pesticiden. Er werden maatregelen genomen om de slechte waterkwaliteit van de jaren 1950 en 1960 te verbeteren, met bijvoorbeeld de Europese kaderrichtlijn water.

‘Deze maatregelen leidden tot een aanzienlijke daling van organische vervuiling en verzuring vanaf 1980’, zei Ellen Welti, een andere wetenschapster die deelnam aan het project. Maar de ‘stressfactoren’ nemen nu weer toe. ‘De biologische kwaliteit van rivieren is op veel plaatsen nog steeds ontoereikend.’

‘Aanzienlijke investeringen’ zijn nodig opdat de positieve ontwikkelingen doorgaan, zeggen de auteurs. Zo moeten waterzuiveringsinstallaties verbeterd worden. Er moet ook vermeden worden dat mest en pesticiden uit landbouwgebied bij overstromingen in rivieren stromen.

Partner Content