Wat moet u doen bij stormschade?

© Getty Images

Wie schade heeft door het stormweer, meldt dat best zo snel mogelijk bij zijn of haar verzekeraar. Dat adviseert Assuralia, de beroepsfederatie van verzekeringsondernemingen.

Schade aan woning?

Stormschade aan (onderdelen van) de woning, zoals dakpannen of zonnepanelen, wordt gedekt door een brandverzekering, ook als de omgevallen boom bijvoorbeeld van de buren is. Schade aan tuinmeubelen, trampolines of zwembaden is daarbij niet inbegrepen.

Nadat de schade is gemeld, opent de verzekeraar een dossier, afhankelijk van de grootte en urgentie van de te herstellen schade. Bij beperkte schade vraagt de verzekeraar doorgaans om foto’s te maken zodat kan worden ingeschat hoeveel schade er precies is. De verzekeringsmakelaar geeft dan ook advies over een mogelijk oplossing.

Wanneer er veel schade is en dringend nood is aan een oplossing, zal de verzekeraar technische mensen oproepen voor een tijdelijke of eerste herstelling. De verzekeringsmakelaar of een expert komen in dat geval ook zelf de schade opmeten. Dringende dossiers krijgen voorrang. 

Op basis van het bestek (met onder meer de ingeschatte kosten) van de firma die de herstelling zal uitvoeren, kan het verzekeringskantoor de kostprijs van de schade inschatten.

Nadat u met de verzekeraar een akkoord hebt bereikt over de schadebegroting, krijgt u binnen de maand een deel van vergoeding.

De termijn van de herstelling hangt af van de beschikbaarheid van de gevraagde vaklui. Sommige verzekeringskantoren kiezen zelf een aannemer om de herstellingswerken uit te voeren.

Schade aan voertuig?

Voorts wordt schade door noodweer of natuurelementen aan een auto gedekt door een omniumverzekering. Wie geen omniumverzekering heeft, draait zelf op voor de kosten, tenzij er iemand verantwoordelijk kan gesteld worden voor de schade. Dat kan bijvoorbeeld als losse dakpannen van de buren naar beneden vielen. Dan wordt er geval per geval onderzocht of de verzekering van iemand anders de schade moet vergoeden.

Partner Content