‘Ook het moeras verdient een prominente plaats in het verhaal van Vlaanderen’

‘Het zou zinvol zijn om werk te maken van eerherstel voor het moeras’, schrijft Hendrik Schoukens in een bijdrage waarin hij heden en verleden met elkaar verbindt. ‘Moerassen hebben al vaker een doorslaggevende rol gespeeld in de geschiedenis.’