België een van grootste uitvoerders van in Europa verboden pesticiden: ‘Ethisch en moreel onaanvaardbaar’

© getty images

Federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) heeft een ontwerp van koninklijk besluit aangekondigd om de uitvoer te verbieden van pesticiden waarvan het gebruik verboden is binnen de Europese Unie.

België behoort tot de grootste Europese uitvoerders van chemische producten die binnen de EU verboden zijn vanwege hun impact op gezondheid en milieu, naar landen buiten de EU. De EU verbiedt namelijk dat die producten op de eigen markt worden gebracht, maar niet dat ze worden geproduceerd en uitgevoerd.

Ons land was in 2020 bijvoorbeeld betrokken bij de uitvoer van meer dan 4.500 ton van het gewasbeschermingsmiddel ethyleenoxide, blijkt uit cijfers van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Ironisch genoeg vonden in België in 2020 en 2021 tal van terugroepingen van voedingsmiddelen plaats vanwege de aanwezigheid van het gewasbeschermingsmiddel, voornamelijk in uit India ingevoerde sesam.

‘Deze situatie is niet alleen ethisch en moreel onaanvaardbaar maar heeft ook een marktverstorend effect vanwege een oneerlijke concurrentie van derde landen die een aantal chemische producten wel mogen gebruiken’, zegt Khattabi. ‘Indien de producten niet mogen gebruikt worden op Europese grond is het ondenkbaar dat we die daarbuiten blijven uitvoeren. De gezondheid van mens maar ook van het milieu worden zwaar aangetast door deze gevaarlijke pesticiden.’

De tekst werd vorige week aangenomen door de Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu (ICL) en ligt nu ter advies voor bij de Europese Commissie en de verschillende adviesorganen.

Elk jaar op 3 december is het Wereld Anti-Pesticidendag. Die werd in 1988 in het leven geroepen om de industriële ramp in Bhopal, India te herdenken. Op 3 december 1984 explodeerde daar een bestrijdingsmiddelenfabriek van Union Carbide. Als gevolg van het enorme gaslek vielen er doden en gewonden en nog steeds worden er misvormde kinderen geboren in het gebied.

Partner Content