Na klachten uit Nederland: Zuhal Demir spreekt tegen dat PFAS-lozingsnormen voor Indaver niet gecontroleerd zouden worden

Zuhal Demir. © Belga

De Nederlandse overheid maakt zich al een jaar ernstig zorgen maakt over verschillende PFAS-stoffen die Indaver zonder vergunning loost in water dat uitkomt in de Westerschelde. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) garandeert dat de strengere PFAS-lozingsnormen die in juni opgelegd werden aan het Antwerpse afvalverwerkingsbedrijf gehandhaafd worden.

‘Sinds de verstrenging heeft de afdeling Handhaving van het departement Omgeving tweewekelijkse analyseresultaten beoordeeld’, zegt Demir donderdag.

Ze heeft ook opdracht gegeven bijkomende staalnames te doen, op basis waarvan indien nodig verdere stappen kunnen worden gezet.

PFAS-lozingen

Het Nederlandse onderzoeksprogramma Zembla maakte deze week een reportage over PFAS-lozingen door Indaver, op vijf kilometer van de grens, die in de Westerschelde terechtkomen.

In een vertrouwelijke brief aan Vlaanderen stelt de Nederlandse dienst Rijkswaterstaat dat Nederland door de lozingen niet kan voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. De lozingen leiden tot een ‘verboden achteruitgang’ van de waterkwaliteit.

In een reactie zegt Vlaams minister Demir dat het klopt dat zowel Nederland als Vlaanderen zich grote zorgen maakte over het gebrek aan PFAS-lozingsnormen voor Indaver in zijn oorspronkelijke omgevingsvergunning, zoals die door de provincie werd afgeleverd.

‘Over het Indaver-dossier is dan ook tot op het hoogste niveau overleg geweest tussen de bevoegde ministers van beide landen. Het bedrijf verwerkt immers ook veel materiaal afkomstig uit Nederland. De verstrenging van de lozingsnormen van Indaver was voor beide ministers cruciaal en noodzakelijk’, luidt het.

Strengere normen

In juni voerde Demir die verstrenging door, net zoals ze dat naar eigen zeggen deed voor meer dan twintig andere bedrijven via een bijstelling van de vergunningsvoorwaarden in het kader van het PFAS-Actieplan.

Volgens Demir was Indaver daar echter zeer ontevreden over en stapte het naar de Raad voor Vergunningsbetwisting. Die beroepsprocedure bracht echter weinig zoden aan de dijk, want vijf weken geleden bevestigde de Raad de strengere lozingsnormen aan de minister.

‘De Nederlandse overheid liet tevens weten dat ze niet in beroep zou gaan tegen het dossier gezien de correct doorgevoerde verstrenging’, aldus Demir.

Berichten als zou de Vlaamse milieu-inspectie de opgelegde normen niet handhaven, spreekt Demir tegen. ‘Het klopt niet dat er niet gecontroleerd of gehandhaafd wordt. Sinds de verstrenging van de lozingsnormen heeft de afdeling Handhaving van het departement Omgeving tweewekelijkse analyseresultaten beoordeeld’, legt Demir uit.

Zijzelf heeft bovendien de opdracht gegeven bijkomende staalnames te doen. ‘De afdeling Handhaving, die onafhankelijk werkt, zal in functie daarvan ook de noodzakelijke stappen ondernemen richting het bedrijf indien dat nodig is’, besluit Demir.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content