Leefgebied roofvissen in oceaan krimpt gestaag

© Reuters

Onderzoek van dertien soorten tonijn en zwaardvis toont aan dat liefst negen soorten nu een beduidend kleiner leefgebied bestrijken dan vroeger.

De onverdroten aanslag van de mens op grote landdieren heeft meestal een dubbel gevolg. Niet alleen vermindert het aantal dieren, daarenboven komen ze ook op minder plaatsen voor. Dat hindert een eventueel herstel van de aantallen.

Ecologen gingen ervan uit dat dit dubbele probleem in de oceaan minder aan de orde was, omdat grote dieren er minder gehinderd zijn door allerhande ecologische obstakels en zich dus gemakkelijker over grote afstanden kunnen verplaatsen.

Maar een grondige analyse van een groot aantal visserijbestanden van de voorbije dertig jaar heeft die idee-fixe onderuitgehaald.

Onderzoek van dertien soorten tonijn en zwaardvis, gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences, toont aan dat liefst negen soorten nu een beduidend kleiner leefgebied bestrijken dan vroeger. De soorten met de grootste daling in aantallen kennen tevens de grootste inkrimping van hun areaal. De Atlantische blauwvintonijn is een mooi voorbeeld van deze lelijke trend: het leefgebied van de zwaar overbeviste soort halveerde bijna.

Een gevolg van de vaststelling is dat er in steeds grotere zones van de oceaan geen toppredatoren meer voorkomen. Dat kan grote consequenties hebben voor het marien ecosysteem, én voor de visserij, want er dreigen steeds meer commercieel minder interessante vissoorten voor te komen. (DD)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content