Methaansatellieten vinden vuilnisbelten met klimaatimpact van honderdduizenden auto’s

De Bhalswa-vuilnisbelt bij New Delhi. © Reuters

Sommige vuilnisbelten behoren tot de grote uitstoters van methaan (CH4) dat na CO2 een van de belangrijkste broeikasgassen is. Dat zeggen wetenschappers van het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek (SRON), die met behulp van satellietgegevens de plekken op de aarde hebben opgespoord waar veel methaan wordt uitgestoten.

Zo ontdekten de onderzoekers dat een vuilnisbelt in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires 28 ton methaan per uur uitstoot. De impact op het klimaat is vergelijkbaar met die van 1,5 miljoen auto’s, zeggen de wetenschappers. Ook in India en Pakistan stoten een paar vuilnisbelten meerdere of zelfs tientallen tonnen methaan per uur uit.

De onderzoekers kwamen de vuilnisbelten op het spoor door steden met veel uitstoot in kaart te brengen. Dat deden ze met TROPOMI, een geavanceerd meetinstrument dat op een satelliet is bevestigd. Onder andere Buenos Aires, Delhi, Lahore en Mumbai kwamen toen bovendrijven.

Nader onderzoek wees uit dat de vuilnisbelten verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de uitstoot.
‘Methaan is geurloos en kleurloos, dus het is moeilijk om te zien waar het lekt’, legt onderzoeker Bram Maasakkers uit. Maar met satellieten kan dat dus wel. Volgens hem vormen de vuilnisbelten laaghangend fruit in de strijd tegen klimaatverandering.

‘Je kunt bijvoorbeeld het GFT-afval scheiden en composteren zodat er veel minder methaan vrijkomt’, zegt Maasakkers. ‘En als je toch al het afval mixt, kun je alsnog het geproduceerde methaangas opvangen of affakkelen.’ Wel wijst hij erop dat alleen het aanpakken van methaan niet voldoende is om de opwarming van de aarde af te remmen.

Partner Content