Advocaten overheid tijdens Klimaatzaak: ‘België is op de goede weg’

© Getty Images

De Belgische staat heeft haar deel gedaan in de strijd tegen de klimaatopwarming en heeft de doelstellingen gehaald die haar waren opgelegd.

Dat hebben de advocaten van de Belgische staat vrijdag gepleit voor het Brusselse hof van beroep. ‘Voor de komende jaren zijn ook ambitieuze plannen opgesteld’, zegden ze. ‘België is niet passief gebleven en is op de goede weg’.

De vzw Klimaatzaak was in 2015 naar de rechter gestapt omdat ze van oordeel was dat de Belgische overheden de klimaatengagementen die ze opnamen op Europees en op mondiaal niveau niet respecteerden en zo de burgers in gevaar brengen. De Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel had in juni 2021 de eisers grotendeel gelijk gegeven en geoordeeld dat de Belgische overheden nalatig waren geweest in hun klimaatbeleid.

(lees verder onder de preview)

Volgens de advocaten van de Belgische staat was dat onterecht.  ‘We delen de bezorgdheid van de eisers over de uitdagingen die de klimaatopwarming met zich meebrengt, maar sinds 1992, toen het besef over deze problematiek voor het eerst groeide, heeft België alles in het werk gesteld om zijn engagementen na te komen’, zegden ze. 

In 1992 werd voor het eerst een internationaal verdrag opgesteld waarin vastgelegd werd dat de ontwikkelde landen inspanningen moesten doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. ‘Concrete doelstellingen werden daarin nog niet vastgelegd, dat gebeurde pas met de protocollen van Kyoto in 1997, in Doha in 2012, en met het akkoord van Parijs in 2015. Die doelstellingen zijn door de EU omgezet tot Europese regelgeving, onder meer via het Emissions Trading System (ETS), dat in de loop der jaren ook is aangepast aan de veranderende doelstellingen.’

Ambitieuze plannen

In navolging van die Europese regelgeving heeft ook de Belgische staat de nodige inspanningen gedaan op het vlak van klimaatpolitiek, onder meer door verschillende samenwerkingsakkoorden met de Gemeenschappen en Gewesten af te sluiten. ‘Maar tussen 2021 en 2020 is België er ook in geslaagd de uitstoot van CO2 in de sectoren die aan het ETS onderworpen zijn, met 32 megaton te verminderen, en met 17 megaton in de sectoren die niet onder het ETS vallen’, gingen de advocaten van de Belgische overheid verder. ‘Ook de doelstelling om 10 procent meer nieuwe hernieuwbare energie te produceren is gehaald, net als de doelstelling om 20 procent minder broeikasgassen uit te stoten.’

De regering-De Croo heeft ook ambitieuze klimaatplannen opgesteld voor de jaren 2022-2030, aldus nog de advocaten. ‘Zo komt er een verviervoudiging van de offshore-productie van windenergie, zodat België tegen 2030 8 procent van zijn energie uit wind haalt. Alleen Denemarken en het Verenigd Koninkrijk doen beter. De NMBS gaat ook proefprojecten organiseren met treinen op waterstof. Zeggen dat de Belgische staat passief is gebleven, is dus fout. We zijn op de goede weg om de uitstoot te doen dalen met de vereiste percentages.’

En er moet rekening gehouden worden met het feit dat de kennis over de klimaatopwarming en de internationale consensus in de loop der jaren gewijzigd is, aldus de advocaten: ‘De Belgische politieke beslissingen moeten ook in dat licht beoordeeld worden.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content