Kikkersoorten bedreigd door Belgische en Franse honger naar kikkerbillen

(Archiefbeeld) Kikkers alvorens geconsumeerd te worden in Kuta, Bali, Indonesië in 2014. © Getty

De Europese honger naar kikkerbillen bedreigt kikkers in Azië en Oost-Europa met uitsterven. Vooral Belgen lusten er wat van: ons land neemt 70 procent van de amfibieënimport af. Het grootste deel van de import wordt doorgesluisd naar Frankrijk, dat rechtstreeks al 16,7 procent van de kikkers importeert. Dat melden de Duitse en Franse dierenbeschermingsorganisaties Pro Wildlife en Robin des Bois in een nieuw rapport, schrijft The Guardian donderdag.

Uit het rapport ‘Deadly dish’ (‘Dodelijk gerecht’) blijkt dat de Europese Unie jaarlijks ongeveer 4.070 ton kikkerbillen importeert. Dat komt overeen met 81 tot 200 miljoen kikkers, waarvan het merendeel in het wild wordt gevangen. Vooral de soorten met grote poten zijn in trek bij fijnproevers. De Europese honger naar de delicatesse bedreigt de kikkerpopulaties in landen zoals Indonesië (goed voor bijna driekwart van de geïmporteerde kikkers), Turkije en Albanië.

‘Waar in de jaren ’80 aanvankelijk India en Bangladesh kikkerbillen aan Europa leverden, geldt Indonesië sinds de jaren ’90 als grootste leverancier. In het Zuidoost-Aziatische land, zoals intussen ook in Turkije en Albanië, slinkt de ene na de andere grote kikkersoort: het is een fataal domino-effect voor de instandhouding van soorten’, zegt Sandra Altherr, doctor in de biologie, van Pro Wildlife.

‘Kikkers spelen een centrale rol in het ecosysteem als insectendoders. Als kikkers verwijnen, groeit de inzet van giftige pesticiden’, zegt Charlotte Nithart, voorzitter van Robin des Bois. ‘De handel in kikkerbillen heeft niet alleen voor de kikkers zelf directe gevolgen, maar ook voor de biodiversiteit en het ecosysteem in zijn geheel.’

Bovendien worden de dieren op wrede wijze om het leven gebracht. ‘Bij de meeste kikkers worden de poten afgehakt met een bijl of een schaar, zonder verdoving. De bovenste helft van hun lichaam wordt stervend verwijderd, de poten worden gevild en ingevroren voor export’, aldus nog dr. Altherr.

Elf jaar na een eerste rapport wijst ‘Deadly dish’ op drie problemen van de kikkerbillenhandel. Het voorbije decennium (2010-2019) ging de ‘grootschalige plundering’ van kikkerpopulaties in Indonesië door. De ooit vaak verhandelde Javaanse reuzenkikker is bijna volledig uit de handel verdwenen. Ook elders leidt overexploitatie tot met uitsterven bedreigde soorten. Veldwetenschappers uit Turkije waarschuwen dat de inheemse waterkikker tegen 2032 kan uitgestorven zijn. Ook de Albanese poelkikker is bedreigd. Tot slot stipt het rapport aan dat de Verenigde Staten ook heel wat kikkers importeren, maar dat zijn kikkers die speciaal voor de handel gekweekt zijn.

Pro Wildlife en Robin des Bois roepen de Europese Unie onder meer op om paal en perk te stellen aan ‘de overexploitatie van kikkerpopulaties voor de fijnproeversmarkt’ en om internationale handelsbeperkingen in te voeren via de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES).

Partner Content