Greenpeace: Vlaams Energie- en Klimaatplan ‘bijna ontkenning van klimaatwetenschap’

Een deel van de Vlaamse regering in het parlement. © Belga

Milieuorganisatie Greenpeace België reageert scherp op de actualisatie van het Vlaams Energie- en Klimaatplan. ‘Op zijn zachtst gezegd gaat het om een sterke, vervuilende regio die haar verantwoordelijkheid afschuift op andere regio’s, landen en vooral ook op de volgende generaties. Iets scherper gezegd kan je het bijna de ontkenning van de klimaatwetenschap noemen’, stelt woordvoerder Joeri Thijs. Ook minister Bart Somers is niet onverdeeld tevreden.

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de actualisatie van het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP). Om de vooropgestelde doelstelling van -40 procent broeikasgasemissies in 2030 te halen, neemt de regering extra maatregelen, gaande van de afschaffing van de premie voor aardgascondensatieketels tot een uitbreiding van de kilometerheffing voor vrachtwagens en een steunmechanisme voor nieuwe en tweedehands zero-emissievoertuigen en deelmobiliteit. Met het pakket blijft België wel onder de lat die door de Europese Unie op -47 procent werd gelegd voor ons land.

‘De Vlaamse regering zegt op die manier keihard neen tegen wat klimaatwetenschappers voorschrijven en wat ook Europa van ons land verwacht’, stelt Thijs. Daarmee schuift Vlaanderen de hete aardappel door naar de andere regio’s, klinkt het, want het Europese Fit for 55-klimaatpakket is wettelijk bindend.

‘Wat we nodig hebben, is een echte omslag in het beleid. We gaan er niet komen door hier en daar een klein beetje harder te duwen’, stelt Thijs. De Greenpeace-woordvoerder omschrijft de slogan dat de klimaatverandering ‘haalbaar en betaalbaar’ moet blijven dan ook als een ‘rookgordijn om de zware industrie uit de wind te zetten’.

Ook kritiek van minister Somers

Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir komt het bijgewerkte plan neer op ‘een verstandig klimaatbeleid zonder sociaal bloedbad, met inspanningen van alle sectoren’. 

Viceminister-president Bart Somers (Open VLD) was minder tevreden. Hij noemde het plan wel ‘onderbouwd met concrete, haalbare en becijferde maatregelen’.  Maar: ‘Wij waren als Open VLD bereid meer te doen dan -40 procent omdat klimaat de grootste uitdaging is waar we voorstaan. Wij hebben duidelijke voorstellen op tafel gelegd, maar daar kon spijtig genoeg niet altijd een consensus rond gevonden worden’, aldus Somers.

Volgens hem zal zijn partij ‘blijven zoeken naar extra reducties. We zijn ervan overtuigd dat we de komende jaren de inspanningen verder moeten opdrijven.’

‘Halve maatregelen’

Voor oppositiepartij Groen gaat het vernieuwde Vlaams Energie- en Klimaatplan lang niet ver genoeg. ‘Halve maatregelen zijn niet voldoende. Het is hoog tijd voor klimaatbeleid met lef’, reageren Groen-fractieleider Mieke Schauvliege en parlementslid Staf Aerts.

Voor Groen had de uitstoot met minstens 47 procent moeten verminderd worden, zoals door Europa wordt gevraagd. ‘Elke stap vooruit voor het klimaat is nodig en goed, maar we hebben nood aan grote sprongen. Met deze magere ambitie mist de Vlaamse regering haar laatste kans deze legislatuur om echt klimaatbeleid te voeren’, stellen Schauvliege en Aerts.  Volgens Groen laat de regering ook een pak kansen liggen, zoals de uitvoering van de betonstop en investeringen in openbaar vervoer. Ook de aangescherpte doelstelling rond hernieuwbare energie (+12 procent) kan Groen niet overtuigen. ‘De doelstelling ligt opnieuw veel lager dan wat mogelijk is. Een verdubbeling van bijvoorbeeld zonne-energie, dat zou de ambitie moeten zijn’, klinkt het.

‘Te weinig’

Net als Groen is ook oppositiepartij Vooruit niet onder de indruk van het vernieuwde Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP). ‘De maatregelen die deze regering nu neemt, zijn gewoon te weinig’, zegt Vlaams parlementslid Bruno Tobback.

Volgens Tobback is er ‘een echte omslag’ nodig in het beleid. ‘De kosten van niets doen zijn vele malen groter dan de kosten van klimaatbeleid. Bovendien maakt klimaatbeleid ons minder afhankelijk van dure fossiele brandstoffen van onbetrouwbare regimes. We moeten een ambitieus en sociaal klimaatbeleid voeren. Met dit pakket haalt Demir (minister van Omgeving Zuhal Demir, red.) de opgelegde doelstellingen niet eens, verre van zelfs’, aldus Tobback. Volgens Vooruit schuift de regering-Jambon ‘de rekening door’. ‘Ondertussen wacht de Vlaming nog altijd op meer en betere bussen, goedkope hernieuwbare energie en een écht renovatieplan voor woningen van minder kapitaalkrachtige gezinnen’, besluit hij.

Partner Content