Europese Commissie scherpt Belgische klimaatdoelstellingen aan

. © Belga

Met de presentatie van haar klimaatpakket heeft de Europese Commissie duidelijk gemaakt welke inspanning ze van elke lidstaat verwacht. Ook voor België worden de doelstellingen aangescherpt.

De dertien wetgevende voorstellen van de Commissie moeten ervoor zorgen dat de Europese Unie haar uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% vermindert in vergelijking met 1990, en dat ze tegen 2050 klimaatneutraal kan worden. Er wordt gekeken naar de reducties die in de verschillende economische sectoren kunnen worden gerealiseerd, maar ook de lidstaten ontsnappen niet aan scherpere targets.

Wat de sectoren betreft die tot nu buiten het emissiehandelssysteem (ETS) vielen – wegvervoer, de verwarming van gebouwen, landbouw, kleine industrie en afvalverwerking – stelt de Commissie voor de uitstoot tegen 2030 te verminderen met 40%. Dat is flink hoger dan de 29% die vandaag nog de doelstelling is. Hier is 2005 het referentiejaar.

Voor België betekent dit dat de uitstoot van de niet-ETS-sectoren in ons land met 47% moet worden afgebouwd. De huidige doelstelling bedraagt nog 35%. Er wordt de lidstaten wel een zekere mate van flexibiliteit geboden bij het behalen van de nationale targets. Zo mag er met de doelstellingen geschoven worden tussen de verschillende jaren en mogen lidstaten elkaar uitstootrechten verkopen. België is bovendien een van de zes landen die – omdat ze verhoudingsgewijs hogere doelstellingen hebben – zijn ETS-rechten deels mag inzetten.

Vanaf 2026 worden wegvervoer en gebouwen wel in een nieuw, parallel ETS-systeem ondergebracht. Als alles bij het oude was gebleven, zou de uitstoot in deze twee sectoren tussen 2025 en 2030 met 15% gedaald zijn. De Commissie maakt zich sterk dat haar nieuwe aanpak voor een bijkomende reductie van 9 procentpunten kan zorgen. Wat België betreft, verwacht de Commissie in haar impactbeoordeling een bijkomende reductie van 14 procentpunten voor de twee sectoren. Zonder beleidswijzigingen zou de reductie 13% bedragen.

Voor de ETS-sectoren wil de Commissie de reductiedoelstelling voor de hele EU verhogen van 43 naar 61%.

Zuhal Demir: ‘zal ook een sociaal verhaal moeten zijn’

‘Als we echt stappen vooruit willen zetten, zal dit ook een sociaal verhaal moeten zijn. Anders gaat het niet lukken.’ Dat zei Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) woensdag in het Vlaams Parlement na een vraag van Chris Steenwegen (Groen) over het Europees klimaatpakket.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft een omvangrijk pakket wetgevende maatregelen aangekondigd dat de Europese Unie in staat moet stellen haar ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen. Het gaat onder meer om een de facto verbod op voertuigen met verbrandingsmotoren vanaf 2035, uitstootrechten voor transport en gebouwen en een belasting op kerosine.

‘Het is van groot belang dat we de samenleving mee hebben, dat mensen niet de indruk hebben dat het klimaat ons alleen maar geld kost. Dat is wel een bezorgdheid die ik heb’, zei Demir in het parlement. Ze hoopt dat het sociaal klimaatfonds, dat Europa in het vooruitzicht stelt, er ook voor ons zal zijn. Ze wijst er immers op dat er van Vlaanderen een veel grotere inspanningen wordt verwacht dan van sommige andere lidstaten, zoals de Oost-Europese.

‘Het beloven uiterst moeilijke besprekingen te worden op Europees niveau, wat wellicht meer dan een jaar zal duren’, voegt de minister er nog aan toe in een schriftelijke mededeling. ‘Binnen België vermoed ik dat de besprekingen vlotter zullen lopen. Ik ga er immers van uit dat de collega’s van de andere regeringen, die het luidst opgeroepen hebben om het ambitieniveau aan te scherpen, na vandaag eenzelfde voluntarisme aan de dag zullen leggen om inspanningen op zich te nemen.’

Chris Steenwegen hoopt dat Vlaanderen alvast snel het eigen Energie- en Klimaatplan zal aanscherpen. ‘Want het is nog maar de vraag of we daarmee zelfs de oude doelstellingen zouden halen’, aldus het parlementslid.

Partner Content