Opinie

Jonathan Lambregs

Europese captains of industry moeten klimaatplan Obama steunen

Jonathan Lambregs Jongerenvertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad voor klimaat bij de Verenigde Naties

Als jongerenvertegenwoordiger Klimaat voor de Vlaamse Jeugdraad wil Jonathan Lambregs een warme oproep doen aan de Europese ‘captains of industry’ om het klimaatplan van de Amerikaanse president Barack Obama te steunen.

De klimaatmaatregelen van het Amerikaans Milieubeschermingsagentschap (EPA) pakken de CO2 uitstoot aan van de Amerikaanse elektriciteitscentrales. Een uitgelezen debat voor de Europese industrie om kleur te bekennen. Als jongerenvertegenwoordiger Klimaat voor de Vlaamse Jeugdraad wil ik een warme oproep doen aan de Europese ‘captains of industry’ om het klimaatplan van de Amerikaanse president te steunen.

De ervaring leert me dat competitiviteit centraal staat voor de industrie in het debat rond klimaatbeleid. Het argument dat lokaal de handen uit de mouwen steken nutteloos is bij afwezigheid van actie in andere landen sterkt het belang van een internationaal klimaatakkoord. Op die manier zijn alle landen onderhevig aan dezelfde regeltjes, een zogenaamd ‘equal level playing field‘.

Het klimaatplan van Barack Obama is een belangrijke stap in de ontwikkeling van dit ‘playing field‘. Tegen 2020 moet de elektriciteitssector haar uitstoot verminderen met 30 procent. Door de maatregelen te kaderen binnen het EPA omzeilt de president tegenwind in het Congres. The New York Times noemt het een van de beste pogingen om de klimaatverandering tegen te gaan. In het kader van het huidige Amerikaanse klimaatbeleid valt dit inderdaad ambitieus te noemen.

Een plaatsje in de klimaatgeschiedenisboeken is voor Obama echter nog niet verzekerd. Het plan zal naar alle waarschijnlijkheid niet zonder politieke slag of juridische stoot uitgevoerd worden. De steenkoolindustrie en het bedrijfsleven lusten de maatregelen rauw. The Chambre of Commerce vreest voor nefaste gevolgen voor de economie met stijgende energieprijzen. Een slecht vooruitzicht, zo argumenteert men, nu de industrie door ontginning van schaliegas kan genieten van lage energieprijzen.

Onjuist, zo redeneert het EPA en ik sta hen bij. De VS is historisch gezien ’s werelds grootste uitstoter van CO2. Het land speelt daarom een spilfiguur in de zoektocht naar hoe onze planeet leefbaar achterlaten voor jongeren en volgende generaties. Klimaatactie biedt tevens enorme kansen aan jongeren, voor zowel ondernemende geesten als sterke handen. Het gaat dan natuurlijk over werkgelegenheid en investeringen in de groene economie en niet in de sectoren van weleer die niet thuis horen in een duurzame toekomst.

Obama kan in de uitwerking van zijn klimaatplan dus wel een hart onder de riem gebruiken. En liefst een hart met zwaargewicht. Het is dus aan de Europese industrie om in dit debat kleur te bekennen. Bij de ontwikkeling van een Europees antwoord op de dreiging van de klimaatverandering, horen we wel vaker dat Europa haar ambitie moet temperen in het kader van de internationale competitiviteit.

Mocht Obama’s klimaatplan zoals beweerd inderdaad leiden tot hogere energieprijzen, heeft Europa hier bovendien volgens de industriële logica alleen maar baat bij. Stijgende prijzen zouden het VS-EU verschil in energieprijzen matigen, wat het aangehaalde huidige competitiviteitsnadeel voor Europa wegwerkt.

Nu Obama zijn nek uitsteekt om een ‘equal playing level field‘ waar te maken, wil ik de Europese ‘captains of industry‘ oproepen om hun steun te uiten aan Obama’s plan. Uw toekomstige ceo’s, kaderleden en werknemers – de jongeren van nu dus – willen de boodschap gerust mede ondertekenen.

Jonathan Lambregs is jongerenvertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad voor Klimaat bij de Verenigde Naties.

Partner Content