Opinie

Elke Roelant

Dagboek uit Antarctica: expeditie niet duurzaam? Toch wel

Elke Roelant Deelneemster aan de International Antarctic Expedition

Voor sommigen zijn expedities als deze controversieel. Toch doen wer er alles aan om de ecologische voetafdruk zo beperkt mogelijk te houden.

Dagboek uit Antarctica: expeditie niet duurzaam? Toch wel
© Elke Roelant

Buenos Aires Airport, Argentinië. – De lange reis naar Ushuaia, Argentinië, de meest zuidelijke stad ter wereld, is volop in gang. Zo meteen vertrekt mijn derde en laatste vlucht: die naar Ushuaia.

Op expeditie naar Antarctica – duurzaam?

Vlak voor vertrek, las ik in de commentaren dat reizen naar Antarctica op de Sea Spirit wellicht niet het schoolvoorbeeld van duurzaamheid is. Voor sommigen zijn expedities als deze controversieel. 2041, de organisatie die de expeditie en het leiderschapsprogramma aanbiedt, doet er alles aan haar carbon footprint zo beperkt mogelijk te houden. Een aantal maatregelen:

– Het schip vaart op Marine Gas Oil (MGO) – een brandstof met een lage emissiefactor. MGO is een gedestilleerde brandstof die in het onwaarschijnlijke geval van een lek, op het wateroppervlak blijft drijven en snel afbreekt door UV en golfslag, in plaats van naar de bodem van de oceaan te zinken en zich daar vast te hechten.

– De Zodiacs, de rubberboten die ons elke dag aan land zullen brengen, werken op een motor met vier zuigerslagen (four stroke engines) – eveneens met lage emissie.

– Aan boord wordt afval gescheiden bewaard tot de terugkeer in Ushuaia. In Ushuaia is recyclage een nieuw concept. 2041 werkt in Ushuaia met lokale partners aan een recyclageprogramma.

– Het brandstofverbruik tijdens de expeditie wordt serieus genomen. Het vaarschema is zo aangepast dat onnodig omreizen wordt vermeden en vaarsnelheden worden aangepast.

– Alle teamleden wordt gevraagd de carbon footprint van de gehele expeditie te compenseren.

Bomen groeien uit schoenen

Ik heb zelf nog veel te leren als het gaat om bewust consumeren. Het is pas sinds kort dat een sluimerend besef dat we het wellicht anders moeten aanpakken op deze planeet ten volle is gaan doordringen. Tegelijkertijd zijn er door innovatie al zoveel baanbrekende ontwikkelingen op gang gekomen, dat we veelbelovende alternatieven hebben. Gebouwen die de lucht rondom zuiveren. Huizen die meer energie produceren dan ze nodig hebben en energie toevoegen aan het netwerk. Landbouwgrond die enorme hoeveelheden koolstof absorbeert. Schoenen die wanneer ze zijn opgebruikt in de grond gestopt kunnen worden, biologisch afbreken en zaden vrijlaten die uitgroeien tot bomen. Al deze dingen bestaan al. We zijn in staat zoveel data te verzamelen en te analyseren, dat we werkelijk doelmatigere keuzes kunnen maken. We kunnen apparaten laten communiceren met elkaar (Machine-to-Machine Communication of M2M) en zo transport optimaliseren, gebouwen efficiënter maken, voedselverspilling indammen.

Zero is the new black

Hoe we een fundamentele omslag naar duurzaamheid kunnen maken, wordt het gespreksonderwerp van deze reis. De aarde wordt warmer, grondstoffen worden schaarser, de wereld wordt opener, en slimmer.

Om de opwarming van de aarde beneden de 2 graden te houden, zullen we hard aan de slag moeten. Met ons huidig consumptiepatroon, schieten wij elk jaar 50% boven de capaciteit van onze planeet uit. Voedsel, energie en water zijn de drie fundamentele behoeften – en ze staan allen onder druk.

Er zijn na al tekenen dat een regeneratief business model mogelijk is. Daar zullen wij het de komende weken met de groep over hebben.

De vlucht naar Ushuaia vertrekt. Dit verhaal wordt spoedig vervolgd.

Partner Content