Climaxi zoekt schorsing PFAS-lozingsnormen voor Indaver

Indaver. © Belga

De milieuorganisatie Climaxi is naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gestapt. Ze vraagt om een schorsing van de lozingsnormen die gelden voor het afvalverwerkingsbedrijf Indaver, omdat er ‘nog altijd te veel PFAS in de Schelde zit’.

Het verzoek bij de Raad dateert van 9 augustus maar raakte nu pas bekend. In een persbericht eerder deze week garandeerde Indaver nog ‘een efficiënte en duurzame verwerking van PFAS’. Die reactie kwam er na berichten in de media dat de Nederlandse overheid zich ernstig zorgen maakt over PFAS-stoffen die Indaver zonder vergunning loost in water dat vanuit de  Antwerpse haven uitkomt in de Westerschelde.

NV Indaver – een bedrijf eigendom van Katoennatie – vroeg in 2021 nieuwe normen aan voor zijn PFAS-lozingen in de Schelde. Na een intern onderzoek besliste minster van Omgeving Zuhal Demir deze zomer om de lozingsnormen van 0,1 microgram per liter op te leggen. Zelf stelde Indaver een norm van 1450 microgram PFBA per liter voor.  Volgens Climaxi toonde Indaver op geen enkele manier aan hoe ze deze normen zou kunnen halen en bleef het stil over hoe Indaver de lozingen zou terugdringen.

‘Financieel niet haalbaar’

Begin augustus vroeg ook Indaver nog met spoed een schorsing van de PFAS-lozingsnormen aan.  In tegenstelling tot Climaxi, dat de schorsing eist om ecologische redenen, vroeg Indaver een schorsing van de normen aan omdat die volgens het bedrijf economisch niet haalbaar zijn. Volgens Indaver kwam de verstrenging van de lozingsnormen veel te snel en is het financieel niet haalbaar. De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwierp de vraag van Indaver. 

‘Tegen 2027 loopt de Europese Kaderrichtlijn Water af’, waarschuwt Climaxi. ‘Tegen dan moet de kwaliteit van de Schelde in orde zijn. Demir kan wel streng ogende emissienormen opleggen, maar eigenlijk moet ze de kwaliteit van het oppervlaktewater vooropstellen.’

‘In Nederland heeft men het eten van vis uit de Westerschelde al verboden omdat er te veel PFAS in het oppervlaktewater zit’, aldus nog Climaxi. ‘Wij eisen dat Indaver zijn PFAS-houdend afval stockeert totdat er een veilige manier van verbranden of verwerken is gevonden voor mens en milieu.’

Ondertussen kijkt Climaxi naar verdere acties samen met de buurtbewoners.

Partner Content