Biden wil limieten aan warmtevervuiling door energiecentrales

Joe Biden © Getty

De regering van president Joe Biden wil limieten stellen aan de uitstoot van broeikasgassen door Amerikaanse energiecentrales. Dit voorstel van de Environmental Protection Agency (EPA) zou gelden voor nieuwe maar ook bestaande energiecentrales.

Als het voorstel wordt uitgevoerd, zou het de eerste keer zijn dat de Amerikaanse overheid de kooldioxide-uitstoot beperkt van bestaande energiecentrales. Die zijn verantwoordelijk voor ongeveer 25 procent van de door de VS geproduceerde vervuiling die de planeet opwarmt. Afgelopen jaar werd ongeveer 60 procent van de elektriciteit in de VS opgewekt door het verbranden van fossiele brandstoffen, schrijft The New York Times.

Bijna alle kolen- en gascentrales zouden in 2040 hun kooldioxide-emissies moeten verminderen of uit hun schoorstenen opvangen, een technologie die door minder dan 20 van de 3.400 kolen- en gasgestookte centrales in de VS wordt gebruikt. Dit zeggen drie personen die over het voorstel werden ingelicht, aldus de krant.

Het voorstel zou het gebruik van deze dure technologie niet verplicht stellen. Het zou eerder limieten stellen aan vervuilingspercentages waaraan exploitanten van energiecentrales moeten voldoen. Een optie hiervoor is bijvoorbeeld het vervangen van fossiele brandstof door waterstof. Volgens The New York Times heeft Het Witte Huis het voorstel momenteel in behandeling en kan het nog aangepast worden.

Partner Content