Michèle Martin vecht weigering voorlopige vrijlating aan bij hof van cassatie

(Belga) Michèle Martin, de ex-echtgenote van Marc Dutroux, heeft voor het hof van cassatie de beslissing van de Bergense strafuitvoeringsrechtbank aangevochten die haar voorlopige vrijlating weigerde. Dezelfde strafuitvoeringsrechtbank had haar in mei wel voorlopig vrijgelaten, op voorwaarde dat ze zich terugtrok in een Frans klooster maar de Franse overheid had geweigerd daaraan mee te werken, waarop de strafuitvoeringsrechtbank in een nieuwe beslissing de vrijlating weigerde.

Volgens de advocaat van Michèle Martin, meester Moreau, ligt het niet aan zijn cliënte dat de eerste beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank niet kon uitgevoerd worden. “De Belgische minister van Justitie moest in alle discretie en via diplomatieke weg het vonnis uitvoeren, ” zei meester Moreau. “Door alles in de media te smijten, heeft hij dat onmogelijk gemaakt.” Voor meester Moreau kan het niet dat de uitvoering van een rechterlijk vonnis afhangt van de goede wil van de persoon die wettelijk verplicht is voor de uitvoering te zorgen: “Aangezien het gaat om de hechtenis van iemand, gaat dat in tegen artikel 5 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.” De advocaat vindt ook dat de strafuitvoeringsrechtbank zich vergist heeft door te oordelen dat Michèle Martin geen concrete stappen had ondernomen voor een nieuw reïntegratieplan. “Die stappen zijn er wel maar worden doorkruist door de weigering van de minister om haar penitentiaire verloven toe te kennen.” Ook dat zou in strijd zijn met artikel 5 EVRM. Cassatie doet vanmiddag uitspraak. (JDE)

Partner Content