Michael Freilich (N-VA) vindt arrest Raad van State over erediensten evident

Michael Freilich (N-VA) © Isopix

N-VA-Kamerlid Michael Freilich vindt het ‘evident’ dat de Raad van State dinsdag geoordeeld heeft dat het geldende verbod op de collectieve uitoefening van erediensten, in het kader van de coronacrisis, onevenredig is. ‘Een verbod valt niet langer uit te leggen op het moment dat niet-essentiële winkels, zwembaden en musea open zijn’, zegt hij in een reactie. ‘De rechters erkennen godsdienstvrijheid als een kernwaarde en aanvaarden het argument dat men dit ook collectief dient te kunnen beleven.’

De Raad van State vindt dat het ministerieel besluit over de coronamaatregelen aangepast moet worden, ‘zodanig dat een eventuele beperking van de collectieve uitoefening van de eredienst niet meer onevenredig is’. Die wijzigingen moeten ten laatste tegen 13 december gebeuren. Het waren enkele Joodse organisaties en particulieren die een vordering in kort geding hadden ingediend bij de Raad van State.

‘Ik ben niet verbaasd dat mijn voorspelling is uitgekomen’, reageert Michael Freilich, gewezen hoofdredacteur van Joods Actueel. ‘Voor mij was het evident dat de rechters niet anders zouden kunnen dan de eredienst toe te laten aangezien een verbod niet langer uit te leggen valt op het moment dat niet-essentiële winkels, zwembaden en musea open zijn.’ Het kan volgens Freilich evenwel niet de bedoeling zijn nu alle coronamaatregelen overboord te gooien. ‘Integendeel, met het stagneren van de curve roep ik iedereen die aan een eredienst zal deelnemen op om alle richtlijnen te volgen, net zoals we dat doen op het openbaar vervoer, in de winkels en in de musea.’

Partner Content