Opinie

Vickie Dekocker

Met of zonder N-VA: Peeters houdt zich best aan zijn slogan ‘Een sterk Vlaanderen in een sterk land’

Vickie Dekocker Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming (SYNTRA Vlaanderen)

Exclusief gedecentraliseerde bevoegdheden kunnen effectief zorgen voor een beter gefinetuned beleid, maar volstaan niet, schrijft Vickie Dekocker (KUL). ‘De combinatie van het regionale niveau, de sector en het bedrijfsniveau is noodzakelijk.’

Worden er na deze verkiezingen nog extra verantwoordelijkheden overgeheveld naar de gewesten en indien ja: hoeveel? Het einddoel van de overwinnaars is het federale niveau geleidelijk te laten verdampen en bevoegdheden exclusief aan Europa of aan de regio’s toe te kennen, zo gaf de N-VA aan in het VRT-programma Het Beloofde land. Maar werken exclusief toegekende bevoegdheden wel zo goed?

We nemen het voorbeeld van de voortgezette beroepsopleiding. Het is weliswaar maar één geregionaliseerde bevoegdheid, maar toch een bevoegdheid die in tijden van werkloosheid en aandacht voor langer werken bij uitstek een bevoegdheid zou zijn die vruchten moet afwerpen. De voortgezette beroepsopleiding is gewestmaterie waardoor Vlaanderen, Wallonië en Brussel in principe elk hun eigen beleid kunnen uitstippelen, ondersteund door hun eigen beleidsorganen (VDAB, Forem en Actiris). Uit recent onderzoek bij verschillende HR-managers van multinationale ondernemingen in België, blijkt dat ondersteunde maatregelen best van meerdere niveaus tegelijk komen en dat slechts één niveau ontoereikend is.

Hoe komen tot een gepaste voortgezette beroepsopleiding?

De initiële ondersteuning vanuit de VDAB, Forem en Actiris volstaat niet om effectief aan de opleidingsvraag van werkzoekenden en werkgevers tegemoet te komen. De combinatie van het regionale niveau, de sector en het bedrijfsniveau is noodzakelijk. De trainingscentra op het sectorniveau kunnen al meer gericht werken op de noden van de sector en bedrijfsspecifieke vaardigheden worden intern aangeleerd.

Exclusief gedecentraliseerde bevoegdheden kunnen dus effectief zorgen voor een beter gefinetuned beleid, maar volstaan niet. Bovendien zorgen de gedecentraliseerde bevoegdheden voor een verhoogde ongelijkheid. In ons voorbeeld zou dit betekenen dat werknemers die tot sectoren behoren zonder trainingscentrum of werken in een startende onderneming waar minder middelen voorhanden zijn, minder extra opleiding zouden krijgen. Vandaar dat het compenserend en versterkend effect van samenwerkende niveaus van belang is en dat exclusieve bevoegdheden het antwoord niet zijn.

Complementariteit is een must

Het idee van regionalisering om in te spelen op de specifieke behoeften is nobel om bijvoorbeeld qua arbeidsmarktbeleid te differentiëren en opportuniteiten en kansen te maximaliseren. Een belangrijke kanttekening is het inclusieve karakter van de beleidsmaatregelen. Verschillende beleidsniveaus moeten dan garanderen dat de maatregelen het doelpubliek maximaal bereiken.

Regionalisering hoeft dus niet slecht te zijn, essentieel is de aanwezigheid van meerdere niveaus. De complementariteit tussen die verschillende niveaus staat hierbij centraal. Het is immers te idealistisch om te denken dat één beleidsniveau allesomvattende maatregelen kan implementeren en hierdoor maximale slagkracht heeft.

Dus of Kris Peeters nu gaat voor de tripartite of een coalitie met N-VA, hij houdt best zijn slogan goed in het achterhoofd.

Partner Content