Mercedes Van Volcem (Open VLD) wil ingrijpen op indexering

Mercedes Van Volcem © Belga

Vlaams Parlementslid en schepen van Financiën in Brugge Mercedes Van Volcem (Open VLD) stelt voor om de snelle stijging van de loonkosten te stoppen door in te grijpen op het mechanisme van de automatische loonindexering. ‘Niets doen zal leiden tot een spiraal van prijsstijgingen en recessie, wat tot collectieve verarming zal leiden’, zegt ze.

De indexering moet netto en niet bruto, meent Van Volcem. Ze stelt voor om enkel te indexeren op een eerste schijf van 2.500 of 3.500 euro bruto in plaats van op het volledige loon. ‘Niet alle kosten zijn immers aan inflatie onderhevig’, legt ze uit. ‘De woonkost kan bijvoorbeeld vast zijn: de lening wordt niet geïndexeerd.’

‘Het is geen sympathiek idee, maar als we niet in een recessie willen belanden, moeten we iets doen. We moeten de inflatiespiraal stoppen. Er moet een oplossing komen’, aldus Van Volcem. ‘In moeilijke tijden zijn moedige en daadkrachtige beslissingen nodig.’

Van Volcem wijst er nog op dat de hogere kosten ook wegen op de stadsfinanciën. ‘Voor Brugge betekent de indexering bijvoorbeeld 6 miljoen euro op jaarbasis. In een meerjarenbegroting is dat 18 miljoen euro. De energiekosten zorgen nog eens voor 3 miljoen euro extra. Daar wordt maar een deel van gerecupereerd in de personenbelasting.’

Partner Content