Wim Criel was gedurende 37 jaar verantwoordelijk uitgever van onder andere Knack en Trends. Hij hield zich zijn hele carrière lang bezig met auteursrecht en pers.

'Ik had als hoofdredacteur en later directeur van de redactie van Knack tussen 1983 en 2002 de gelegenheid om veel met Wim samen te werken en hem goed te leren kennen', vertelt Hubert van Humbeeck. 'Hij was toen al de rechterhand van Rik De Nolf in juridische zaken. Wim ontpopte zich geleidelijk tot een expert in mediarecht, dat hij later in zijn carrière nog doceerde en waarover hij minder dan een jaar geleden een handboek publiceerde.'

De soms kleine chirurgische ingrepen van Wim Criel droegen bij tot de reputatie die Knack verwierf en het succes van het blad.

'Hij had op een eigenaardige manier een niet gering aandeel in de groei en bloei van Knack in de jaren tachtig en negentig', aldus van Humbeeck. 'Hij functioneerde namelijk als een perfecte buffer tussen de redactie en de leiding van de uitgeverij. Hij genoot het vertrouwen van zowel de redactie als van de directie. Zeker als het om onderzoeksjournalistiek ging, was dat van het grootste belang. Wim kon feilloos suggereren om een woord of een halve zin in een artikel aan te passen, zonder dat het zijn kracht verloor en tegelijk toch juridisch helemaal in de pas liep. Zijn soms kleine chirurgische ingrepen droegen bij tot de reputatie die Knack verwierf en het succes van het blad.'

Wim lag samen met Pol Deltour van de Vlaamse Vereniging van Journalisten aan de basis van de oprichting van de Raad voor de Journalistiek, die waakt over de toepassing van een deontologische code voor journalisten. Hij schreef mee aan die code en zorgde ervoor dat hij door journalisten en mediahuizen werd aanvaard. Wim was de voorbije vijf jaar ook voorzitter van de Raad voor de Journalistiek en inspireerde de leden met zijn kennis van de sector en van het recht.

Wim Criel was gedurende 37 jaar verantwoordelijk uitgever van onder andere Knack en Trends. Hij hield zich zijn hele carrière lang bezig met auteursrecht en pers.'Ik had als hoofdredacteur en later directeur van de redactie van Knack tussen 1983 en 2002 de gelegenheid om veel met Wim samen te werken en hem goed te leren kennen', vertelt Hubert van Humbeeck. 'Hij was toen al de rechterhand van Rik De Nolf in juridische zaken. Wim ontpopte zich geleidelijk tot een expert in mediarecht, dat hij later in zijn carrière nog doceerde en waarover hij minder dan een jaar geleden een handboek publiceerde.''Hij had op een eigenaardige manier een niet gering aandeel in de groei en bloei van Knack in de jaren tachtig en negentig', aldus van Humbeeck. 'Hij functioneerde namelijk als een perfecte buffer tussen de redactie en de leiding van de uitgeverij. Hij genoot het vertrouwen van zowel de redactie als van de directie. Zeker als het om onderzoeksjournalistiek ging, was dat van het grootste belang. Wim kon feilloos suggereren om een woord of een halve zin in een artikel aan te passen, zonder dat het zijn kracht verloor en tegelijk toch juridisch helemaal in de pas liep. Zijn soms kleine chirurgische ingrepen droegen bij tot de reputatie die Knack verwierf en het succes van het blad.'Wim lag samen met Pol Deltour van de Vlaamse Vereniging van Journalisten aan de basis van de oprichting van de Raad voor de Journalistiek, die waakt over de toepassing van een deontologische code voor journalisten. Hij schreef mee aan die code en zorgde ervoor dat hij door journalisten en mediahuizen werd aanvaard. Wim was de voorbije vijf jaar ook voorzitter van de Raad voor de Journalistiek en inspireerde de leden met zijn kennis van de sector en van het recht.