De eerste zwarte president van Zuid-Afrika, Nelson Mandela, staat bekend om zijn beroemde uitspraken. Het politieke icoon verkondigde boodschappen van vrede, verandering, harmonie en vrijheid. Een selectie:

'Het zou immoreel zijn geweest het stilzwijgen te bewaren terwijl er onder een racistische tirannie geprobeerd werd een compleet volk te verlagen tot een status lager dan dat van de beesten in het woud'

'Mijn leven lang heb ik gevochten tegen overheersing door blank en tegen overheersing door zwart. Ik heb het ideaal gekoesterd van een democratische en vrije maatschappij waar alle mensen tesamen kunnen leven in harmonie en met gelijke kansen. Dat is een ideaal waarvoor ik hoop te mogen leven om het tot werkelijkheid te zien worden. Maar als het niet anders kan, ben ik bereid voor dit ideaal te sterven' (Tijdens het slotpleidooi van Nelson Mandela op het Rivonia proces in april 1964, waar hij wegens verraad werd veroordeeld tot een gevangenschap van 27 jaar)

'Aanvankelijk koos ik er niet bewust voor om mijn volk boven mijn familie te stellen, maar terwijl ik probeerde mijn volk te dienen, merkte ik dat ik niet in staat was mijn verplichtingen als zoon, broer, vader en echtgenoot na te komen' (In zijn autobiografie 'De Lange weg naar de vrijheid')

'Ik heb ontdekt dat als je eenmaal een grote berg over bent, er altijd nog veel meer bergen te overwinnen zijn'

'Het is altijd de onderdrukker en niet de onderdrukte die de vorm van de strijd bepaalt'

'Een dapper man is niet hij die geen angst voelt, maar hij die zijn angst weet te overwinnen' (In zijn autobiografie 'De lange weg naar de vrijheid')

'Het lijkt altijd onmogelijk tot het gedaan is'

'Iets wat me in de gevangenis grote zorgen baarde, was dat valse imago dat ik zonder het zelf te weten naar de buitenwereld uitstraalde; dat van heilige. Ik was dat nooit, zelfs niet als je de aardse definitie hanteert van de heilige als zondaar die het maar blijft proberen' (In het nooit verschenen tweede deel van zijn autobiografie)

'Mensen verwachten meer van me dan ik menselijk gezien kan waarmaken'

'Ik geloof niet dat er in de geschiedenis veel over mij te vertellen valt'

'De dood is onvermijdelijk. Als een man zijn plicht heeft gedaan voor zijn volk en zijn land, dan kan hij in vrede rusten. Ik geloof dat ik dit heb gedaan en daarom voor de eeuwigheid zal slapen' (1994)

'Als je vrede wilt sluiten met je vijand, moet je samenwerken met je vijand. Dan wordt hij je partner' (In zijn autobiografie 'De lange weg naar de vrijheid')

'Ik wilde dat Zuid-Afrika zag dat ik zelfs van mijn vijanden hield, terwijl ik het systeem haatte dat ons tegen elkaar opzette' (In zijn autobiografie 'De lange weg naar de vrijheid')

'We sluiten een verdrag waarmee we een samenleving zullen helpen opbouwen waarin alle Zuid-Afrikanen, zwart en blank, trots kunnen rondlopen, zonder angst in hun hart, verzekerd van hun onvervreemdbare recht op menselijke waardigheid - een regenboognatie die vrede heeft met zichzelf en met de rest van de wereld' (Tijdens de inhuldiging als president op 10 mei 1994)

'De apartheid blijft zichtbaar in de lekkende daken en de verweerde muren van de krotten; in de opgezwollen buiken van de kinderen die honger lijden; in de duisternis van huizen zonder elektriciteit; en in de zware emmers vol troebel water die de vrouwen van het platteland over lange afstanden moeten sjouwen om ermee te koken en hun dorst te lessen' (In november 1997, net voor zijn aftreden als president van het ANC)(WK)

De eerste zwarte president van Zuid-Afrika, Nelson Mandela, staat bekend om zijn beroemde uitspraken. Het politieke icoon verkondigde boodschappen van vrede, verandering, harmonie en vrijheid. Een selectie: 'Het zou immoreel zijn geweest het stilzwijgen te bewaren terwijl er onder een racistische tirannie geprobeerd werd een compleet volk te verlagen tot een status lager dan dat van de beesten in het woud' 'Mijn leven lang heb ik gevochten tegen overheersing door blank en tegen overheersing door zwart. Ik heb het ideaal gekoesterd van een democratische en vrije maatschappij waar alle mensen tesamen kunnen leven in harmonie en met gelijke kansen. Dat is een ideaal waarvoor ik hoop te mogen leven om het tot werkelijkheid te zien worden. Maar als het niet anders kan, ben ik bereid voor dit ideaal te sterven' (Tijdens het slotpleidooi van Nelson Mandela op het Rivonia proces in april 1964, waar hij wegens verraad werd veroordeeld tot een gevangenschap van 27 jaar) 'Aanvankelijk koos ik er niet bewust voor om mijn volk boven mijn familie te stellen, maar terwijl ik probeerde mijn volk te dienen, merkte ik dat ik niet in staat was mijn verplichtingen als zoon, broer, vader en echtgenoot na te komen' (In zijn autobiografie 'De Lange weg naar de vrijheid') 'Ik heb ontdekt dat als je eenmaal een grote berg over bent, er altijd nog veel meer bergen te overwinnen zijn' 'Het is altijd de onderdrukker en niet de onderdrukte die de vorm van de strijd bepaalt' 'Een dapper man is niet hij die geen angst voelt, maar hij die zijn angst weet te overwinnen' (In zijn autobiografie 'De lange weg naar de vrijheid') 'Het lijkt altijd onmogelijk tot het gedaan is' 'Iets wat me in de gevangenis grote zorgen baarde, was dat valse imago dat ik zonder het zelf te weten naar de buitenwereld uitstraalde; dat van heilige. Ik was dat nooit, zelfs niet als je de aardse definitie hanteert van de heilige als zondaar die het maar blijft proberen' (In het nooit verschenen tweede deel van zijn autobiografie) 'Mensen verwachten meer van me dan ik menselijk gezien kan waarmaken' 'Ik geloof niet dat er in de geschiedenis veel over mij te vertellen valt' 'De dood is onvermijdelijk. Als een man zijn plicht heeft gedaan voor zijn volk en zijn land, dan kan hij in vrede rusten. Ik geloof dat ik dit heb gedaan en daarom voor de eeuwigheid zal slapen' (1994) 'Als je vrede wilt sluiten met je vijand, moet je samenwerken met je vijand. Dan wordt hij je partner' (In zijn autobiografie 'De lange weg naar de vrijheid') 'Ik wilde dat Zuid-Afrika zag dat ik zelfs van mijn vijanden hield, terwijl ik het systeem haatte dat ons tegen elkaar opzette' (In zijn autobiografie 'De lange weg naar de vrijheid') 'We sluiten een verdrag waarmee we een samenleving zullen helpen opbouwen waarin alle Zuid-Afrikanen, zwart en blank, trots kunnen rondlopen, zonder angst in hun hart, verzekerd van hun onvervreemdbare recht op menselijke waardigheid - een regenboognatie die vrede heeft met zichzelf en met de rest van de wereld' (Tijdens de inhuldiging als president op 10 mei 1994) 'De apartheid blijft zichtbaar in de lekkende daken en de verweerde muren van de krotten; in de opgezwollen buiken van de kinderen die honger lijden; in de duisternis van huizen zonder elektriciteit; en in de zware emmers vol troebel water die de vrouwen van het platteland over lange afstanden moeten sjouwen om ermee te koken en hun dorst te lessen' (In november 1997, net voor zijn aftreden als president van het ANC)(WK)