De Zesde Vijs gaat dit jaar naar Marleen Finoulst, hoofdredactrice van Bodytalk - het maandblad van Roularta dat wetenschappelijke informatie over gezondheid bevattelijk maakt. Met de prijs bekroont de Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale (Skepp) een persoon die zich 'verdienstelijk heeft gemaakt in het verspreiden van objectieve kennis inzake pseudowetenschap en het paranormale'. 'Marleen Finoulsts kritische blik bestrijkt een breed gebied van klinkklare onzin tot klassieke mythes,' aldus de jury.

Finoulst zegt 'zeer vereerd' te zijn met de prijs: 'Ik probeer al 20 jaar aan eerlijke gezondheidsjournalistiek te doen. Dat Roularta mij daartoe de kans gaf met Bodytalk, daar ben ik dankbaar voor.' Niet dat ze de vrouw van de grote woorden en de tafelspringerij is, maar ze heeft wel degelijk een missie: 'Juiste informatie geven, tegen de kwakzalverij en de zogenaamde alternatieve geneeskunde in. Tegen zij die de mensen in de val willen lokken met dure en soms zelfs gevaarlijke praktijken.'

Skepp: 'Finoulst is kritisch voor kwakzalvers én voor de wetenschap'

Skepp is lovend over het werk dat Finoulst als stichtend hoofdredactrice van Bodytalk doet. Uit de laudatio van wetenschapsjournalist Geerdt Magiels: 'Marleen Finoulst vertaalt op een bondige en betrouwbare manier de bevindingen uit het medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de man en vrouw in de straat. En dat onafhankelijk en dus kritisch, niet alleen voor de kwakzalvers en pseudowetenschappelijke genezers, maar net zo goed voor de wetenschap en de gezondheidszorg zelf.'

Collega Finoulst is ook een van de drijvende krachten achter de website Gezondheid-en-Wetenschap, waar in samenwerking met het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine het mediagenieke gezondheidsnieuws onder de loep gehouden wordt.

Skeptische Put voor Peter Vereecke

Elk jaar gooit Skepp ook iemand in de Skeptische Put. Die heeft zich in tegenstelling tot de laureaat van de Zesde Vijs net ' bijzonder onkritisch opgesteld en de popularisering van kennis en wetenschap totaal verkeerd begrepen'. Die twijfelachtige eer is winnaar Peter Vereecke zelf komen opstrijken. Dat is uitzonderlijk, want hoewel steeds uitgenodigd, daagde de winnaars van die prijs zelden op - doorgaans om die uitdrukkelijk te weigeren.

Vereecke is bekend van zijn strijd tegen chemtrails en verplichte vaccinaties en gelooft (onder meer) de shapeshifters-complottheorie. Die theorie gaat ervan uit dat wereldleiders als Barack Obama en Vladimir Poetin geen mensen zijn maar reptielachtigen die een menselijke vorm kunnen aannemen. Specimens daarvan bezetten hoge posities en manipuleren de wereld. Zeggen ze.

Wetenschapsfilosoof Maarten Boudry (UGent) zei het aldus: 'De Skeptische Put kennen we niet alleen toe om ons vrolijk te maken over frivole wanen, hoewel we toegeven dat enig geginnegap niet van de lucht is op de vergaderingen van de prijzencommissie. Waanbeelden kunnen onschuldig beginnen, maar hebben de neiging om steeds verder om zich heen te woekeren. Zot zijn doet geen zeer, zo zegt de volksmond, maar als je maar lang genoeg de zotheid predikt, begint het altijd wel ergens te steken. Indien niet bij jezelf, dan misschien bij anderen. Rabiate anti-vaccinatie propaganda, daar winden we geen doekjes om, is een gevaar voor de volksgezondheid.'

(pdw)-trofee

De bekendmaking van de winnaars van deze editie werd voorafgegaan door een hulde aan Patrick De Witte, beter bekend als (pdw). Journalist en bestuurslid van Skepp (pdw) haalde in zijn columns al te graag pseudowetenschappers en volksverlakkers door de mangel. Hij stierf onverwacht, in 2013. Voorzitter Paul De Belder stond stil bij de man waarbij 'die bril op dat hoofd stond omdat hij met zijn hersens keek'.

'Hij was een toonbeeld van kritisch denken. Hij was altijd bereid om op basis van de feiten de gevestigde meningen, ook die van hemzelf, te herzien of desnoods met een kwinkslag te vernietigen. Hij was het levende voorbeeld van hoe je je oogkleppen kan leren afzetten en onbevooroordeeld maar immer kritisch naar de dingen te kijken. Daarom is hij de naamgever van de jaarlijkse Skepp-prijs voor een individu of organisatie die heeft bijgedragen aan het verscherpen van de kritische blik.'

De Zesde Vijs gaat dit jaar naar Marleen Finoulst, hoofdredactrice van Bodytalk - het maandblad van Roularta dat wetenschappelijke informatie over gezondheid bevattelijk maakt. Met de prijs bekroont de Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale (Skepp) een persoon die zich 'verdienstelijk heeft gemaakt in het verspreiden van objectieve kennis inzake pseudowetenschap en het paranormale'. 'Marleen Finoulsts kritische blik bestrijkt een breed gebied van klinkklare onzin tot klassieke mythes,' aldus de jury.Finoulst zegt 'zeer vereerd' te zijn met de prijs: 'Ik probeer al 20 jaar aan eerlijke gezondheidsjournalistiek te doen. Dat Roularta mij daartoe de kans gaf met Bodytalk, daar ben ik dankbaar voor.' Niet dat ze de vrouw van de grote woorden en de tafelspringerij is, maar ze heeft wel degelijk een missie: 'Juiste informatie geven, tegen de kwakzalverij en de zogenaamde alternatieve geneeskunde in. Tegen zij die de mensen in de val willen lokken met dure en soms zelfs gevaarlijke praktijken.'Skepp is lovend over het werk dat Finoulst als stichtend hoofdredactrice van Bodytalk doet. Uit de laudatio van wetenschapsjournalist Geerdt Magiels: 'Marleen Finoulst vertaalt op een bondige en betrouwbare manier de bevindingen uit het medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de man en vrouw in de straat. En dat onafhankelijk en dus kritisch, niet alleen voor de kwakzalvers en pseudowetenschappelijke genezers, maar net zo goed voor de wetenschap en de gezondheidszorg zelf.'Collega Finoulst is ook een van de drijvende krachten achter de website Gezondheid-en-Wetenschap, waar in samenwerking met het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine het mediagenieke gezondheidsnieuws onder de loep gehouden wordt.Elk jaar gooit Skepp ook iemand in de Skeptische Put. Die heeft zich in tegenstelling tot de laureaat van de Zesde Vijs net ' bijzonder onkritisch opgesteld en de popularisering van kennis en wetenschap totaal verkeerd begrepen'. Die twijfelachtige eer is winnaar Peter Vereecke zelf komen opstrijken. Dat is uitzonderlijk, want hoewel steeds uitgenodigd, daagde de winnaars van die prijs zelden op - doorgaans om die uitdrukkelijk te weigeren.Vereecke is bekend van zijn strijd tegen chemtrails en verplichte vaccinaties en gelooft (onder meer) de shapeshifters-complottheorie. Die theorie gaat ervan uit dat wereldleiders als Barack Obama en Vladimir Poetin geen mensen zijn maar reptielachtigen die een menselijke vorm kunnen aannemen. Specimens daarvan bezetten hoge posities en manipuleren de wereld. Zeggen ze.Wetenschapsfilosoof Maarten Boudry (UGent) zei het aldus: 'De Skeptische Put kennen we niet alleen toe om ons vrolijk te maken over frivole wanen, hoewel we toegeven dat enig geginnegap niet van de lucht is op de vergaderingen van de prijzencommissie. Waanbeelden kunnen onschuldig beginnen, maar hebben de neiging om steeds verder om zich heen te woekeren. Zot zijn doet geen zeer, zo zegt de volksmond, maar als je maar lang genoeg de zotheid predikt, begint het altijd wel ergens te steken. Indien niet bij jezelf, dan misschien bij anderen. Rabiate anti-vaccinatie propaganda, daar winden we geen doekjes om, is een gevaar voor de volksgezondheid.'De bekendmaking van de winnaars van deze editie werd voorafgegaan door een hulde aan Patrick De Witte, beter bekend als (pdw). Journalist en bestuurslid van Skepp (pdw) haalde in zijn columns al te graag pseudowetenschappers en volksverlakkers door de mangel. Hij stierf onverwacht, in 2013. Voorzitter Paul De Belder stond stil bij de man waarbij 'die bril op dat hoofd stond omdat hij met zijn hersens keek'. 'Hij was een toonbeeld van kritisch denken. Hij was altijd bereid om op basis van de feiten de gevestigde meningen, ook die van hemzelf, te herzien of desnoods met een kwinkslag te vernietigen. Hij was het levende voorbeeld van hoe je je oogkleppen kan leren afzetten en onbevooroordeeld maar immer kritisch naar de dingen te kijken. Daarom is hij de naamgever van de jaarlijkse Skepp-prijs voor een individu of organisatie die heeft bijgedragen aan het verscherpen van de kritische blik.'