Het opmerkelijke initiatief komt er als reactie op het hoge aantal ontdopingen in het bisdom Antwerpen. Dit jaar kwamen er al 150 aanvragen voor ontdoping binnen. Het Antwerpse bisdom is daarmee het bisdom met het grootste aantal kerkuittredingen.

"Ik vind het vooral jammer dat ik met deze personen geen laatste gesprek kan hebben over wat verkeerd liep of wat de kerkgemeenschap voor hen nog kan betekenen", schrijft bisschop Johan Bonny daarover in een open brief op de website www.laatjeonderdompelen.be.

Bonny roept gelovigen op om zich te laten dopen of hun doopsel te hernieuwen. Er wordt discreet promotie rond gevoerd in de parochies. Naast kinderen komen ook volwassenen in aanmerking. Bedoeling is om gelovigen in de komende paasmis heel bewust samen en luidop de doopgeloften te laten vernieuwen.


Ontdopingen vertienvoudigd
In 2010 hebben zich in heel Vlaanderen tien keer meer Vlamingen uit het doopregister laten schrappen dan in "normale" jaren.

In de bisdommen Brugge, Gent en Hasselt was er sprake van een vertienvoudiging in 2010 tegenover het jaar ervoor. Het bisdom Antwerpen spant de kroon. Daar waren er vorig jaar 2.136 ontdopingen, tegen 139 in 2009.

Bij "ontdopen" wordt in het doopregister genoteerd dat je uit de Kerk bent gestapt. Zo'n "uittreding" kan ongedaan worden gemaakt.