Het aantal Belgen dat de laatste jaren van naam veranderde, schommelde rond de 1500. Ter vergelijking, in 2001 waren het er nog maar 1108. Een nieuwe trend in wording?

Nochtans is van naam veranderen niet evident. De procedure is lang en kostelijk. En bovendien is het een gunst, geen recht.

Niemand gaat bovendien lichtzinnig over een naamsverandering, zegt professor sociale psychologie Vera Hoorens van de K.U.Leuven.

"Het is ook een zware beslissing: niet alleen je naam verandert, ook een beetje je identiteit. En toch begrijp ik bijvoorbeeld migranten die hun naam veranderen. Ik vind het zelfs verstandig dat ze dat doen. Als migrant val je nu eenmaal op. Een naam hebben die hier gangbaar is, helpt dan wel: dan valt het al minder op dat je tot een minderheid behoort en dat kan je alvast behoeden voor bepaalde vormen van discriminatie. Adoptieouders zitten trouwens met een soortgelijk probleem, want de meeste adoptiekinderen hebben al een naam. Zij moeten dan beslissen: naam veranderen of niet? Hoe ouder het kind is, hoe ingrijpender een naamsverandering is. Maar met een nieuwe naam, die mensen gemakkelijk kunnen schrijven en uitspreken, krijgen kinderen misschien wel meer kansen. Zeker als die naam vertrouwd klinkt, dan kennen mensen ook andere mensen die dezelfde naam hebben. Dat schept een band".

Want één ding is zeker, zegt Hoorens. Namen roepen stereotypen op, mensen worden op basis van hun naam verschillend beoordeeld.

"Als iemand een mooie naam heeft, veronderstellen we dat hij of zij een aantrekkelijk iemand is", zegt Hoorens. "Dat komt omdat mensen denken dat aantrekkelijke dingen altijd samengaan. Iemand met een mooie naam zal er ook goed uitzien en een goed karakter hebben. Mensen zeggen ook vaak: 'Die naam past echt niet bij die persoon.' Wat suggereert dat ze ervan uitgaan dat een naam niet iets is wat arbitrair toegekend wordt. Het is ook niet helemaal arbitrair. In een land als de Verenigde Staten kun je op basis van iemands naam vaak vermoeden uit welke etnische groep hij komt." (STO)

Het aantal Belgen dat de laatste jaren van naam veranderde, schommelde rond de 1500. Ter vergelijking, in 2001 waren het er nog maar 1108. Een nieuwe trend in wording?Nochtans is van naam veranderen niet evident. De procedure is lang en kostelijk. En bovendien is het een gunst, geen recht. Niemand gaat bovendien lichtzinnig over een naamsverandering, zegt professor sociale psychologie Vera Hoorens van de K.U.Leuven. "Het is ook een zware beslissing: niet alleen je naam verandert, ook een beetje je identiteit. En toch begrijp ik bijvoorbeeld migranten die hun naam veranderen. Ik vind het zelfs verstandig dat ze dat doen. Als migrant val je nu eenmaal op. Een naam hebben die hier gangbaar is, helpt dan wel: dan valt het al minder op dat je tot een minderheid behoort en dat kan je alvast behoeden voor bepaalde vormen van discriminatie. Adoptieouders zitten trouwens met een soortgelijk probleem, want de meeste adoptiekinderen hebben al een naam. Zij moeten dan beslissen: naam veranderen of niet? Hoe ouder het kind is, hoe ingrijpender een naamsverandering is. Maar met een nieuwe naam, die mensen gemakkelijk kunnen schrijven en uitspreken, krijgen kinderen misschien wel meer kansen. Zeker als die naam vertrouwd klinkt, dan kennen mensen ook andere mensen die dezelfde naam hebben. Dat schept een band".Want één ding is zeker, zegt Hoorens. Namen roepen stereotypen op, mensen worden op basis van hun naam verschillend beoordeeld. "Als iemand een mooie naam heeft, veronderstellen we dat hij of zij een aantrekkelijk iemand is", zegt Hoorens. "Dat komt omdat mensen denken dat aantrekkelijke dingen altijd samengaan. Iemand met een mooie naam zal er ook goed uitzien en een goed karakter hebben. Mensen zeggen ook vaak: 'Die naam past echt niet bij die persoon.' Wat suggereert dat ze ervan uitgaan dat een naam niet iets is wat arbitrair toegekend wordt. Het is ook niet helemaal arbitrair. In een land als de Verenigde Staten kun je op basis van iemands naam vaak vermoeden uit welke etnische groep hij komt." (STO)