...

Niet zo lang geleden heb ik een werkbezoek gebracht aan India. Ik bezocht er de sloppenwijken van de steden en zag wat er gebeurt als de overheid haar verantwoordelijkheden niet opneemt en mensen aan hun lot overlaat. Dat haalt het nieuws hier niet, maar dat heeft me wel echt boos gemaakt. We blijven maar talmen om maatregelen te nemen voor het klimaat en de toekomst van de aarde. Eigenlijk doen we vandaag helemaal niets: kijk maar naar het schandaal met Volkswagen en hoe laks daar op wordt gereageerd. Daar zullen we ons later zeker over schamen. We moeten elkaar blijven ontmoeten en spreken. Ik ben ervan overtuigd dat oplossingen vaak niet gevonden worden omdat we elkaar niet goed begrijpen. Ik bid niet, nee. Maar ik denk wel veel na over het leven. Ik heb op de juiste momenten de juiste keuzes gemaakt: alleen gaan wonen, in de politiek gestapt... Die beslissingen zorgen ervoor dat ik vandaag een zelfstandig leven leid. Ik heb soms de verkeerde mensen geloofd en vertrouwd. Dat zal iedereen al wel eens hebben meegemaakt. Ik wil de hele wereld nog ontdekken, maar mijn thuisland blijft België. Mijn gsm. Die brengt me - waar ik ook ben - in verbinding met de mensen die ik het belangrijkste vind in mijn leven. Toen ik enkele jaren geleden nog bij Ford werkte, kreeg ik problemen met een huurwoning. Ik moest een andere plaats zoeken om te wonen, een nieuwe huurwaarborg betalen en kreeg problemen met de mazoutketel. In die periode was het voor mij heel moeilijk om rond te komen. Er hebben zeker persoonlijke aanvallen op internet gestaan, maar ik ben die vergeten. Ik probeer zulke kritiek altijd uit mijn geheugen te wissen. Ik heb geen huisdieren. Ik heb voorlopig geen kinderen, maar ik zou niet willen dat ze hun talenten verspillen door de weg van de minste weerstand te kiezen. Op mijn salontafel staat een mijnwerkerslamp. Er zijn mensen verhuisd uit andere landen om in de mijnen te kunnen werken: dat deden ze meestal ook in moeilijke omstandigheden en toch collegiaal. Die lamp staat symbool voor de mens die op zoek is naar een beter leven. Filosofie. Ik denk dat me dat nieuwe en misschien verrassende inzichten zou kunnen opleveren. Ik zou er wel eens over nadenken. Maar een globale oplossing is belangrijker, en daar kunnen privé-initiatieven niet voor zorgen. De kwetsbaarheid, en een evenwicht vinden tussen je relatie en je eigen ontwikkeling. Ik mis vaak ruimte voor nuance. Nu moet berichtgeving in de eerste plaats scherp zijn. Er is geen ruimte voor een complex verhaal. Mijn ouders zijn helaas al vroeg gestorven, maar ik mis ze elke dag. Ik wandel regelmatig,ik probeer genoeg water te drinken en ik lach veel. (lacht) Dat is eenvoudig: nooit opgeven.