Brandon Stanton heeft een droom. Hij zou alle kiezers van New York willen fotograferen en die foto's linken aan een grote digitale landkaart van de stad. De teller staat momenteel op meer dan 3500 portretten; voorlopig nog allemaal uit Manhattan. De andere delen van de Big Apple komen later aan bod, zo belooft Brandon.

Humans of New York is een levendige stadsblog geworden waarop mensen van alle geledingen van de samenleving elkaar ontmoeten (er is ook een Facebook-groep). Over de interessantste mensen worden ook verhalen geschreven en soms is er ook video.

Treffend is de beschrijving van de algemene vergadering van Occupy Wall Street. Brandon merkt op dat de actievoerders er maar niet in slaagden zich te verenigen en beschrijft hoe een oude man 'Imagine' van John Lennon begint te zingen in de hoop dat iedereen zou meedoen. Niet dus. Een kleine groep zong, een andere groep lachte een beetje meewarig en de meeste mensen gingen gewoon weg.

Volgens Brandon had Occupy Wall Street alle ingrediënten van "a good party" maar niet van "a good movement".

Brandon Stanton heeft een droom. Hij zou alle kiezers van New York willen fotograferen en die foto's linken aan een grote digitale landkaart van de stad. De teller staat momenteel op meer dan 3500 portretten; voorlopig nog allemaal uit Manhattan. De andere delen van de Big Apple komen later aan bod, zo belooft Brandon.Humans of New York is een levendige stadsblog geworden waarop mensen van alle geledingen van de samenleving elkaar ontmoeten (er is ook een Facebook-groep). Over de interessantste mensen worden ook verhalen geschreven en soms is er ook video.Treffend is de beschrijving van de algemene vergadering van Occupy Wall Street. Brandon merkt op dat de actievoerders er maar niet in slaagden zich te verenigen en beschrijft hoe een oude man 'Imagine' van John Lennon begint te zingen in de hoop dat iedereen zou meedoen. Niet dus. Een kleine groep zong, een andere groep lachte een beetje meewarig en de meeste mensen gingen gewoon weg. Volgens Brandon had Occupy Wall Street alle ingrediënten van "a good party" maar niet van "a good movement".