Frederic Vanhauwaert

‘Mensen in armoede hebben recht op antwoorden’

Frederic Vanhauwaert Coördinator Netwerk tegen Armoede

Frederic Vanhauwaert, coördinator van het Netwerk tegen Armoede, over de stilte na de bijsturing van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding: ‘Hebben onze beleidsmakers mensen in armoede niks te zeggen?’

Vrijdag 7 juli keurde de Vlaamse Regering de bijsturing van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding goed. Niet onbelangrijk, slechts een keer gedurende een legislatuur wordt bekeken hoe de doelstellingen ervoor staan en waar bijgestuurd wordt.

De voorbije weken kwamen al duidelijke cijfers naar voor: 40.000 extra werkende armen, de kinderarmoede die verder toeneemt tot 12,8%, de wachtlijst voor een sociale woning die groeit tot 124.000, een verdere stijging van het aantal mensen dat beroep moet doen op voedselbedeling … Nood aan een stevige bijsturing van dat Vlaams Actieplan Armoedebestrijding met extra budget drong en dringt zich dus op.

Mensen in armoede hebben recht op antwoorden.

Om mensen in armoede een signaal te geven dat de stijgende trend gekeerd zal worden en om de eigen doelstelling – onder meer de halvering van de kinderarmoede, herhaaldelijk opnieuw bevestigd door coördinerend minister Homans – te halen kon het dus niet anders dan dat er vrijdag ambitieus uitgepakt ging worden.

Dat was ook het advies van armoede-organisaties de voorbije weken: er is nood aan extra budget om de bouw van sociale woningen écht te versnellen, budget om sociale correcties rond energie en water in te voeren zodat mensen die het moeilijk hebben er daadwerkelijk op vooruit gaan, budget om nog meer plaatsen in de sociale economie te creëren zodat meer kwetsbare mensen meer kwaliteitsvolle jobs kunnen uitoefenen, budget zodat eerstelijnswerkers pro-actiever rechten kunnen toekennen aan mensen in armoede …

Helaas bleef het oorverdovend stil. Er volgde geen persconferentie of bericht van coördinerend minister voor armoedebestrijding Liesbeth Homans.

In de regeringsbeslissingen van vorige vrijdag zaten geen indicaties van een stevige versnelling of nieuw budget. De stilte spreekt sterk, te sterk.

Komt er dan geen antwoord op de stijgende kinderarmoede? Is er geen enkele boodschap aan mensen in armoede nu het Actieplan Armoedebestrijding geëvalueerd en bijgestuurd wordt? Hebben onze beleidsmakers mensen in armoede niks te zeggen?

Laten we hopen dat er wel iets te vertellen is, en dat dit de situatie echt kan keren. De tijd dringt. Mensen in armoede hebben recht op antwoorden.

Partner Content