“Mensen die verlies lijden, hebben ook jaren later luisterend oor nodig”

(Belga) Mensen die een ingrijpend verlies hebben geleden – zoals de dood van een kind, het verlies van een job of een relatiebreuk – hebben jaren na de feiten nog behoefte aan een luisterend oor, maar hebben het gevoel dat ze daarvoor steeds minder op hun sociale omgeving kunnen rekenen. Dat besluit de hulpdienst Tele-Onthaal uit een inhoudelijke analyse van gesprekken.

De hulpdienst Tele-Onthaal voert dagelijks zowat veertig gesprekken met een persoon die net een ingrijpend verlies heeft geleden. Van 1 september 2011 tot 30 november 2011 werd een inhoudelijke analyse gevoerd van anonieme registratiegegevens van 665 van die oproepen, die binnenkwamen via het noodnummer 106 of via chat. De hulpdienst stelt daaruit vast dat de sociale omgeving van de oproeper vaak onvoldoende gemobiliseerd wordt. Ofwel heeft de persoon weinig of slechts oppervlakkige sociale contacten, ofwel worden de bestaande contacten niet aangesproken omdat de persoon niet durft te spreken over het verdriet. Maar ook mensen met voldoende kennissen nemen contact op met Tele-Onthaal. Die oproepers geven in deze gesprekken onder andere aan dat ze hun steunfiguren niet te veel willen belasten. Dat is vooral het geval bij gesprekken over een verlies dat meer dan een jaar geleden plaatsvond. Het gaat om iets minder dan de helft (45 procent) van de gesprekken over een verlies. “Het aanspreken van het eigen netwerk wordt moeilijker met het verstrijken van de tijd”, zegt Tele-Onthaal. “Oproepers melden dat hun omgeving vindt dat het stilaan tijd wordt om het leven opnieuw op te pakken.” (TIP)

Partner Content