Meldpunt voor tienerpooierslachtoffers blijft te weinig gekend binnen sector

. © Getty Images

Het erkende meldpunt voor mogelijke slachtoffers van tienerpooiers – of ‘loverboys’ – van vzw Payoke in Antwerpen heeft in 2021 zowat 130 meldingen ontvangen. Het aantal informatieve vragen neemt echter hand over hand toe, wat erop zou wijzen dat het sinds 2019 bestaande meldpunt nog steeds onvoldoende gekend is binnen de jeugdwelzijnssector.

Wanneer het meldpunt effectief bericht krijgt over een vermoeden dat een jongere het slachtoffer werd van een tienerpooier – en dus mensenhandel – volgt er in principe een assessment om na te gaan of dat inderdaad het geval is. Die procedure kan maanden aanslepen, zeker als het mogelijke slachtoffer er zelf weigerachtig tegenover staat. Wanneer inderdaad wordt vastgesteld dat er mensenhandel in het spel is, kunnen politie en parket daar verder mee aan de slag en wordt er begeleiding opgestart voor het slachtoffer. Dit jaar was er volgens het meldpunt uiteindelijk sprake van een tiental begeleidingstrajecten. Eind 2021 waren er ook de eerste veroordelingen in zaken waar Payoke de slachtoffers van bij aanvang bijstond en het meldpunt ook burgerlijke partij was. Er werden trouwens stevige straffen uitgesproken. Begin 2022 staan er nog een aantal zittingen op stapel. Of de cijfers van Payoke enigszins representatief zijn voor de problematiek in Vlaanderen, is maar zeer de vraag. ‘In onze contacten merken we dat heel wat organisaties, ondanks de ministeriële omzendbrief in 2019, nog steeds niet op de hoogte zijn van de te volgen procedure en van onze werking’, zegt Payoke-directeur Klaus Vanhoutte. ‘Dit betekent concreet dat de detectie van mogelijke slachtoffers nog steeds verre van optimaal is en veel slachtoffers door de mazen van het net vallen. Als je ziet welk een aandacht dit fenomeen krijgt in Nederland, dan hinken wij echt wel achterop wat onderzoek en communicatie daaromtrent betreft.’

Partner Content