Meewerkende echtgenoot verliest statuut bij zelfstandige activiteit van 5 euro

(Belga) N-VA-senator Danny Pieters betreurt dat minister van Middenstand Sabine Laruelle (MR) niet van plan is om de regeling te veranderen dat een meewerkende echtgenoot zijn statuut verliest vanaf het ogenblik dat hij uit een zelfstandige activiteit een inkomen van vijf euro verwerft. Hij nodigt de minister uit om haar standpunt uit te leggen bij de Vrouwenraad.

Pieters legde vanmiddag, op de Internationale Vrouwendag, de problematiek voor aan de minister tijdens het vragenuurtje in de Senaat. De meewerkende echtgenoot is in de praktijk meestal een meewerkende echtgenote, stelde de N-VA’er. Ook als ze een heel beperkt inkomen van een zelfstandige activiteit verwerft, die volgens hem vaak de weerspiegeling is van een algemene maatschappelijke participatie van de betrokken vrouw, verliest ze het statuut van meewerkende echtgenote. Laruelle beaamde dit, maat wees er tegelijk op dat een meewerkende echtgenoot zijn of haar statuut kan behouden bij een activiteit van werknemer indien die minder dan een halftijdse betrekking uitmaakt. Pieters wees erop dat het KVLV en de Vrouwenraad aandringen op een oplossing. De Vrouwenraad suggereert om een systeem in te voeren waarbij een neutraliserend bedrag bepaald wordt, dat belast wordt en aan sociale bijdragen onderworpen wordt, maar waarbij het statuut van meewerkende echtgenoot behouden blijft, aldus nog de N-VA’er. (KAV)

Partner Content