Meerderheidspartijen erkennen groot risico op genocide op Oeigoeren in China

Oeigoeren protesteren in Brussel tegen het Chinese beleid op 1 oktober 2019. © getty

De partijen van de federale meerderheid hebben een akkoord bereikt over een gezamenlijk standpunt over de Oeigoerse minderheid in China.

De Vivaldipartijen hebben een reeks amendementen op een voorstel van resolutie ingediend, waarin ze erkennen dat er “een ernstig risico op genocide” bestaat en de “willekeurige detentie van de Oeigoerse minderheid en de schending van de mensenrechten in de autonome regio van Xinjiang” veroordelen “die misdaden tegen de menselijkheid kunnen vormen”. Zo staat in de tekst die Belga heeft kunnen inkijken.

Het woord ‘genocide’ stond centraal in de debatten in de commissie Buitenlanse Betrekkingen op basis van de verschillende voorstellen van resolutie die meerdere partijen hadden ingediend. De term stond ook in het voorstel van de groenen, waardoor de hoofdindiener Samuel Cogolati op een sanctielijst van Europese personaliteiten belandde die geviseerd werden door de Chinese autoriteiten vanwege hun standpunten over de Oeigoerse kwestie.

De Kamercommissie hield gedurende twee namiddagen hoorzittingen, waarbij vooral de getuigenis van een vrouw die uit de Chinese heropvoedingskampen was ontsnapt en in Nederland verblijft door merg en been sneed. Indien de Kamer instemt met het geamendeerde voorstel van resolutie, schaart ons land zich achter het Nederlandse, Canadese en Britse parlement en de regering van de Amerikaanse president Joe Biden.

Maar de Belgische Kamer gaat nog een stapje verder door de erkenning van “een ernstig risico op genocide”. Dat heeft immers tot gevolg dat er preventieve maatregelen genomen moeten worden, zoals voorzien in de Internationale Conventie van 1948 over de preventie en bestrijding van de misdaad van genocide.

De meerderheidspartijen leggen in hun tekst de federale regering twintig vragen voor. Zo verzoeken ze de regering “met klem elke vorm van discriminatie, onderdrukking en willekeurige detentie van etnische minderheden te veroordelen, in bijzonder het gevoerde beleid ten aanzien van de Oeigoeren in de autonome regio Xinjiang”. Zo wordt verwezen naar het door de Chinese regering gestuurde dwangarbeidssysteem, de uitbuiting van de Oeigoeren en andere etnische minderheden, de gedwongen sterilisatie van vrouwen en meisjes, de gedwongen abortussen en de fysieke en morele agressie tegenover gevangenen.

Daarnaast dient de regering bij de Europese instanties te pleiten voor een uitbreiding van de sancties tegen China indien de repressie tegen de Oeigoeren aanhoudt. Ook moeten de bilaterale uitwijzingsverdragen met China opgezegd worden als de toestand verergert. De meerderheid vraagt de regering evenwel niet om ook het “ernstig risico op genocide” ter erkennen.

Partner Content