Dirk Van der Maelen (SP.A)

‘Meerderheid heeft beslist om keuze voor Palestijnse zelfbeschikking over te laten aan Israël’

SP.A-Kamerlid Dirk Van der Maelen roept de regering-Michel op onvoorwaardelijk te kiezen voor de erkenning van Palestina. ‘Als we moeten wachten tot de Israëlische regering meewerkt, dan zullen we moeten wachten tot sint-juttemis.’

Vandaag zal ons federaal parlement stemmen over een resolutie tot erkenning van Palestina. Dit in navolging van andere Europese lidstaten als Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Ierland. Tot daar het goede nieuws, want de Belgische resolutie lijkt in niets op deze van bovenstaande lidstaten. De resolutie die nu wordt voorgelegd door de meerderheidspartijen zal immers niet leiden tot de erkenning van een Palestijnse staat, want ze spreekt over een erkenning ‘op het ogenblik dat het meest geschikt wordt geacht’. Een gênant zwaktebod.

Na de Gaza-crisis van afgelopen zomer kwam het Israëlisch-Palestijns conflict weer bovenaan de agenda van de Europese regeringsleiders te staan. Zweden ging over tot officiële erkenning van de staat Palestina en zette daarmee een positieve trend in beweging: Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Ierland volgden met niet-bindende resoluties tot de onvoorwaardelijke erkenning van Palestina. Ook het Europees parlement heeft een resolutie goedgekeurd tot principiële erkenning op basis van de grenzen van 1967.

Voorwaarden

Ook België wil zich nu in dat rijtje voegen, met dat verschil dat de meerderheidspartijen voorwaarden opleggen. De regering maakt de erkenning afhankelijk van ‘de evolutie van het overleg tussen de lidstaten van de Europese Unie’ en ‘het bestaan van een volwaardige Palestijnse regering met gezag over het hele Palestijnse grondgebied’. Voorwaarden waaraan enkel voldaan kan worden als de Israëlische regering meewerkt.

Laat ons eerlijk zijn, daarop kunnen we nog wachten tot sint-juttemis. Zonder politieke druk zal Israël gewoonweg verdergaan met de bouw van illegale nederzettingen en lijken nieuwe onderhandelingen bij voorbaat uitgesloten. Nu verscheidene grootmachten in Europa met de erkenning een belangrijke stap zetten richting tweestatenoplossing – een onderhandelde oplossing waarbij een veilig Israël en een democratisch en leefbaar Palestina vreedzaam naast elkaar kunnen leven – mogen wij niet twijfelen. Een ideaal moment zal er immers nooit zijn, ‘op het ogenblik dat het meest geschikt wordt geacht’, is dan ook een bespottelijke toevoeging.

Belangrijke stap

Daarenboven stelt de regering zich openlijk de vraag of de erkenning wel een ‘positieve impact’ zal hebben op het vredesproces. Natuurlijk is de erkenning van Palestina geen oplossing an sich, maar wel een belangrijke stap in die richting. Voor een onvoorwaardelijke erkenning van Palestina stemmen, is stemmen voor de grenzen van ’67, voor serieuze onderhandelingen, voor een levensvatbare tweestatenoplossing en voor duurzame vrede. Niet alleen voor de Palestijnen maar ook voor Israël. Meer dan 800 Israëlische publieke figuren riepen het Europees Parlement dan ook op te stemmen voor de erkenning. Voormalige ministers, leden van de Knesset, diplomaten en bekende schrijvers zoals Amos Oz en David Grossman, zijn ervan overtuigd dat het bestaan en de veiligheid van Israël op lange termijn afhankelijk is van het bestaan en de veiligheid van een Palestijnse staat.

Beslissing overgelaten aan Israël

We missen hier de kans om een duidelijk signaal te sturen naar Israël dat haar nederzettingenbeleid niet langer zal getolereerd worden. We missen tevens de kans om een hart onder de riem te steken van de gematigde Israëlische en Palestijnse krachten die bereid zijn om opnieuw aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Die onderhandelingstafel is de enige weg naar het beëindigen van een conflict dat al decennialang aansleept. De meerderheid heeft beslist om nog wat te wachten en de keuze voor Palestijnse zelfbeschikking over te laten aan Israël…

Partner Content