Meer opleidingssteun voor werklozen en leefloners in dienstencheque-ondernemingen

(Belga) Dienstencheque-ondernemingen kunnen aanspraak maken op 150 of 350 euro indien ze een werknemer die werd aangeworven uit de categorie werklozen of leefloners, binnen de drie maanden na de indiensttreding een opleidingstraject van negen of achttien uren hebben laten volgen. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist. Volgens minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) gaat het om een “duurzame maatregel” om de betrokkenen kansen te bieden, in tegenstelling tot “de mini-jobs in Duitsland”.

Sinds augustus 2012 moet per kwartaal 60 procent van de dienstencheque-werknemers die nieuw aangeworven worden ofwel uitkeringsgerechtigde volledig werkloze ofwel leefloner zijn. De wijziging die de regering vrijdag goedkeurde, heeft tot doel in hun opleiding te investeren. Het opleidingstraject moet bestaan uit externe opleidingen die vooraf door de vertegenwoordiger van de minister van Werk zijn goedgekeurd. Het zal nog worden uitgebreid met interne opleidingen. Daarvoor moeten de sociale partners eerst een voorstel uitwerken over een degelijke controle op de opleidingen. (Belga)

Partner Content