Meer klachten over pesten op het werk

Het aantal meldingen van pesten op het werk stijgt jaar na jaar. De aangeklaagden zijn vooral mannen, leidinggevenden en directieleden.

Het aantal meldingen van pesten op het werk stijgt jaar na jaar. Det stelt IDEWE vast, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. De klachten hebben vooral betrekking op mannen, leidinggevenden en directieleden.

Bij IDEWE zijn ongeveer 35.000 werkgevers met zowat 600.000 werknemers aangesloten. In 2005 kreeg de dienst 367 meldingen over pesten op het werk. Dat aantal is de voorbije jaren gestegen naar 536 (2006), 588 (2007) en 642 (2008).

Maar het aantal meldingen dat in een formele klachtenprocedure uitmondt, neemt af. In 2008 ging het om twaalf procent van de meldingen.

De meeste meldingen en kalchten hebben betrekking op pesterijen (68 pct) en psychisch geweld (21 pct). Ongewenst seksueel gedrag (10 pct) en fysiek geweld (3,5 pct) worden minder gemeld.

Uit een analyse van 2.133 meldingen tussen 2005 en 2008 blijkt dat mannen, leidinggevenden en directieleden meer vertegenwoordigd zijn bij de aangeklaagden, maar minder bij de klagers.

Volgens de preventie-adviseurs worden klachten vooral ingediend om gehoord te worden, het proibleem te doen ophouden en de werksfeer te verbeteren. De doelstelling is doorgaans opbouwend. Vragen naar een sanctie voor de aangeklaagde komen relatief weinig voor.

Volgens IDEWE is het mogelijk om de problematiek van het pesten op het werk drastisch in te perken. In ongeveer de helft van de klachten is immers sprake van medeverantwoordelijkheid van de werkgever. Dat is vooral het geval als het bedrijf nog geen beleid ten aanzien van het probleem heeft ontwikkeld.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content