‘Meer dan 700 kinderen (half) dakloos in Gent’

© Getty Images
Ann Peuteman

Nu een telling onomstotelijk heeft aangetoond dat Vlaanderen duizenden dak- en thuislozen telt, trekken Gentse middenveldorganisaties aan de alarmbel.

1472. Zoveel dak- en thuislozen zijn er in Gent volgens een telling die eind oktober 2020 in verschillende Belgische steden en gemeenten werd uitgevoerd op verzoek van de Koning Boudewijnstichting. ‘Vreselijke cijfers’, zegt Evelyne Huughe, coördinator van de vzw Een Hart voor Vluchtelingen Gent. ‘Om iedereen wakker te schudden, zullen we komend weekend zo’n tweeduizend geknutselde huisjes onder de stadshal zetten. Dan zal niemand nog naast de omvang van het probleem kunnen kijken.’

Volgens haar is de telling van de Koning Boudewijnstichting, die in Gent door 37 diensten en organisaties werd uitgevoerd, zelfs nog een onderschatting: mensen die bij geen enkele dienst bekend zijn, konden niet worden meegeteld. Bovendien hebben die 1472 volwassen daklozen samen 401 kinderen die zelf ook geen vast adres hebben. Daarmee staat de teller al op 1873. ‘En dan zijn er nog 312 kinderen die niet in die cijfers worden meegenomen omdat een van hun ouders wel nog een vaste verblijfplaats heeft’, weet Huughe. ‘Zo ken ik een meisje dat bij haar moeder in huis woont, maar als ze bij haar dakloze vader is in een aftands caravannetje moet logeren. Als je kinderen zoals zij meetelt, zijn er in Gent liefst 713 kinderen dak- of thuisloos.’

‘Een derde van de dak- en thuislozen is vrouw.’

Daarnaast zijn er ook nog eens minstens zeven kinderen en jongeren die helemaal alleen door de stad dolen. Ze slapen in parken, openbare toiletten of kraakpanden. ‘Meestal zijn dat kinderen die aan het systeem zijn ontsnapt nadat ze jarenlang door de administratieve molen zijn gehaald en vaak tegen hun zin werden geplaatst’, zegt Huughe. ‘Voor je hen kunt overtuigen om weer in een hulpverleningstraject te stappen, moet je hun vertrouwen winnen. En dat kost tijd. Daarom zouden een aantal organisaties een pand willen kunnen inrichten waar die kinderen een kop soep, een bad en een veilig bed kunnen krijgen zonder dat ze tot wat dan ook worden verplicht.’

Hulp op maat

Zo heeft elke groep dak- en thuislozen wel een aparte aanpak nodig. Om dat in de verf te zetten geeft Woongift Gent, een organisatie die onder meer geld inzamelt om ongebruikte gebouwen te kunnen opknappen en aan dak- en thuislozen te verhuren, meer dan een week lang elke dag cijfers over een andere categorie vrij. Opvallend is bijvoorbeeld dat liefst een derde van de Gentse dak- en thuislozen vrouw is. ‘Zij zijn extreem kwetsbaar en hebben het op straat nog moeilijker dan mannen’, zegt Huughe. ‘Er moet dus ook genoeg opvang op hun maat zijn.’

Een andere aanzienlijke groep zijn jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar. Volgens de Gentse organisaties gaat het in totaal om zo’n 250 mensen. ‘Soms worden die jongeren door hun ouders of familie op straat gezet, onder meer wegens hun geaardheid’, zegt Rudi Van Landeghem, voorzitter van Woongift Gent. ‘Anderen worden dakloos doordat ze vanaf hun achttiende niet meer in een pleeggezin of instelling terechtkunnen. Als we hen niet helpen nu ze nog aan het begin van hun leven staan, dreigen we hen helemaal te verliezen. Ondertussen hebben we genoeg geld bij elkaar voor de renovatie van een pand, waar zulke jongeren een dak boven hun hoofd én begeleiding kunnen krijgen. We hopen ook dat de stad Gent ons projectvoorstel voor nog twee gebouwen zal goedkeuren. Maar om hen allemaal te helpen, hebben we tien panden nodig.’

Verder leven er in Gent onder meer nog 27 dakloze 70-plussers en 181 ex-gedetineerden die geen vaste verblijfplaats hebben.

Geen inkomen

Omdat er nooit eerder een daklozentelling op zo’n grote schaal plaatsvond, kunnen de resultaten niet met eerdere cijfers worden vergeleken. Maar volgens de Gentse organisaties staat het buiten kijf dat het probleem alleen maar toeneemt. Zeker sinds het begin van de coronacrisis. ‘Tijdens de eerste lockdown kwamen er veel nieuwe mensen bij ons aankloppen’, zegt Huughe. ‘Vaak waren ze in de problemen gekomen omdat het poets- of zwartwerk dat ze normaal doen helemaal was weggevallen. Meer dan een op de vier Gentse dak- en thuislozen heeft totaal geen inkomen.’

De Gentse organisaties hopen nu dat het resultaat van de daklozentelling alle bevoegde overheden wakker zal schudden. ‘Als we willen dat iedereen een thuis vindt, zullen we allemaal moeten samenwerken’, zegt Van Landeghem. ‘Daarom vragen we het Gentse stadsbestuur om de Taskforce Wonen en Opvang zo snel mogelijk samen te roepen om de cijfers te bespreken en vervolgens de taken te verdelen. Daarbij lijkt het ons noodzakelijk dat er ook vertegenwoordigers van het Vlaams departement Wonen en Welzijn, de Oost-Vlaamse deputatie, het Vlaams Woningfonds en ook het federale bestuursniveau bij worden betrokken. Als er nu niets gebeurt, zullen er alleen maar meer dak- en thuislozen bijkomen.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content