Marie-Christine Marghem (MR): ‘N-VA spreekt momenteel niet namens de regering’

Marie-Christine Marghem (MR). © Belga Image
Stavros Kelepouris
Stavros Kelepouris Journalist Knack.be

In 2025 moeten de kerncentrales in ons land dicht. Concrete plannen laten nog altijd op zich wachten.

Een kernuitstap in 2025: is dat nog realistisch?

Als we er nu aan beginnen, is de kernuitstap zeker mogelijk. Eerst moeten we een helder wettelijk kader bouwen dat de overstap naar hernieuwbare energie regelt. Die overstap moeten de regio’s maken. De vraag is hoeveel hernieuwbare energie de regio’s in de komende jaren zelf kunnen ontwikkelen. Afhankelijk daarvan zullen we meer of minder gascentrales moeten bouwen.

Dat kost handenvol geld. Wie zal dat betalen?

Om de kernuitstap te realiseren, moeten investeerders natuurlijk zin krijgen om mee geld op tafel te leggen. Daarom heeft premier Charles Michel (MR) een strategisch investeringsplan gelanceerd. Maar vanzelfsprekend zal de energietransitie ook een impact hebben op het bedrag dat de consument betaalt. Iedere investering zorgt voor extra kosten op de energiefactuur.

Vanzelfsprekend zal de energietransitie ook een impact hebben op het bedrag dat de consument betaalt

Ik heb ook studies laten uitvoeren naar systemen op de Europese markt die de energiecapaciteit in België financieel kunnen ondersteunen. Mijn administratie heeft via een openbare aanbesteding een consultant, PwC, aangeduid, die in januari moet rapporteren wat het beste systeem is voor ons land. Daarnaast is er een bureau van juridische experts aangesteld dat een wetsontwerp moet voorbereiden, zodat we het voorbereidend werk klaar hebben tegen begin 2018.

Waarom wordt het werk voorbereid door consultants?

Mijn kabinet werkt samen met verscheidene instellingen, waaronder het Directoraat-Generaal voor Energie, mijn administratie, de CREG en Elia. Al onze technische kennis is daarin ondergebracht. Maar het gebeurt wel vaker dat we een beroep doen op expertise die we zelf niet in huis hebben. De kernuitstap vraagt nu eenmaal ook een economisch-juridische oplossing voor een houdbaar financieringsmodel dat compatibel moet zijn met de Europese concurrentieregels.

Bestaat er binnen de regering overeenstemming over de kernuitstap?

Daar is nog niet over gediscussieerd, om de eenvoudige reden dat ik nog geen energiepact heb voorgesteld aan de regering. Zodra de vier energieministers dat pact hebben gesloten, zal iedere minister daarmee naar zijn eigen regering trekken. Pas op dat moment zal er eventueel nog een debat plaatsvinden – in de wetenschap dat het pact een kernuitstap in 2025 zal bevatten.

U weet dat de N-VA dat niet ziet zitten?

Dat klopt, maar momenteel spreekt de N-VA niet namens de regering. De discussie zal pas op regeringsniveau worden gevoerd op het moment dat de tekst van het energiepact op tafel ligt.

Partner Content